Pensjonen blir X-faktoren for jobbkandidater

Dagens arbeidstakere er opptatt av å ha både fritid og god pensjon. Derfor kan tjenestepensjonen bli  X-faktoren for arbeidstakere som er i  jobbsøke- eller jobbytteprosess.  

Det mener småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

-All oppmerksomheten rundt pensjonsreformen og de nye reglene for tjenestepensjon har skapt økt interesse for pensjonssparing, og det kan føre til at flere bedrifter nå må vurdere å heve innskuddssatsen på pensjonsordningen sin, tror hun.

-Pensjonsordningen kan bli avgjørende for om arbeidstakeren tar jobben eller ikke. Bedrifter som øker innskuddssatsene og dermed bedrer pensjonsordningen for sine ansatte, kommer til å bli mer attraktive, mens bedrifter som tilbyr lave innskudd kan komme til å tape i kampen om å få de beste arbeidstakerne. Jeg tror derfor at mange bedrifter vil måtte vurdere å tilby høyere lønn eller øke satsene for pensjonssparingen, fremholder Holm.

Pensjonssparing like viktig som lang ferie
I en markedsundersøkelse fra DNB ble befolkningen spurt om «Dersom du kunne velge mellom økt lønn, høyere pensjonsytelser eller lenger ferie, hva ville du valgt?» 3 av 10 svarte at de ønsker seg høyere pensjonsytelser, og dette var like mange som ville valgt en lenger ferie. 4 av 10 ville valgt økt lønn.
-Dette viser at en god pensjonssparing er like mye verdt for det norske folk som lenger ferie. Ferien vet vi er meget viktig for folk flest, og denne undersøkelsen viser at tilbudet om en lenger ferie veier like tungt som en god pensjonssparing, sier Holm.

Illustrasjon

Bilder av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her

Kontakt:
Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker