Pensjonskunnskaper står fortsatt til stryk

Report this content

Pensjonsreformen er om få dager ett år gammel, men 52% av nordmenn har fortsatt ikke planlagt økonomien slik at de kan pensjonere seg når de selv ønsker det. Samtidig ønsker stadig flere å ta ut tidligpensjon helt eller delvis før de når vanlig pensjonsalder på 67 år. Det viser DNBs spare- og fondsundersøkelse for 2011 gjennomført av Synovate.

Med den nye pensjonsreformen kan alle ta ut pensjon helt eller delvis fra 62 år. Men tidligpensjon koster, og for de fleste er folketrygden langt fra nok. Dermed må man spare selv eller ordne seg gode pensjonsordninger gjennom jobb. Undersøkelsen viser at alt for få sparer til alderdommen i dag, og det har heller ikke skjedd noen endring i sparemønstrene etter pensjonsreformens inntog.

- Pensjonsparadokset lever fortsatt i beste velgående. De fleste sier seg enig i at det er smart å spare til pensjon, og de vil heller ikke akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkesliv til pensjonisttilværelse. Men når det kommer til sparing og planlegging av pensjonstilværelsen stikker vi hodet i sanden. Det er langt fra ord til handling når det gjelder pensjon, sier kommunikasjonsrådgiver, Vidar Korsberg Dalsbø i DNB livsforsikring.  

Naturlig nok finner vi at jo eldre man blir, jo høyere andel har planlagt økonomien frem til pensjonsalder. Kun 26% av de i alderen 25 til 39 år har planlagt økonomien, mot 47% av de i alderen 40 til 59 år, og 70% av de over 60 år. Det er allikevel noe overraksende at kun 70% av de over 60 år har planlagt økonomien slik at de kan pensjonere seg når de selv ønsker.

En signifikant høyere andel de som sparer i fond har planlagt økonomien slik at de kan pensjonere seg når de selv vil (49%) sett i forhold til de som ikke sparer i fond (41%).

- Kunnskapen om pensjon blant den norske befolkningen står rett og slett til stryk. Alt for mange har unnlatt å sette seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon, og innholdet i pensjonsreformen er svært lite kjent blant befolkningen, sier Dalsbø.

Undersøkelsen viser at 59% er helt eller delvis enig i at det er vanskelig å sette seg inn i reglene om pensjon, og 57% har heller ikke oversikt over hvor mye pensjon de kommer til å få utbetalt den dagen de går av pensjon.

Kontaktperson:
Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø
Telefon 993 80 389
Bilder: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157628427288271/with/6514991995/

 

 

 

Tags:

Abonner

Sitater

Alt for mange har unnlatt å sette seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon, og innholdet i pensjonsreformen er svært lite kjent blant befolkningen
Vidar Korsberg Dalsbø