Personkunder og bedrifter låner mer

DNBs resultat for andre kvartal 2018 var 6 084 millioner kroner, en økning på 847 millioner fra andre kvartal 2017. Utlånene til personkunder har økt med 36 milliarder kroner det siste året.

Norsk økonomi er fortsatt på rett kurs og bidrar til nok et stødig resultat for DNB. Lave tap og stabile inntekter er hovedingrediensene i resultatet for første halvår.

– Selv om det er gode tider, så kommer ikke resultatene av seg selv. Vi er glade for at vi er en attraktiv bank for dem som skal realisere boligdrømmen, og for dem som tar sjansen på å starte egen bedrift. For å opprettholde denne posisjonen må vi fortsette å levere de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Folk og bedrifter låner mer

Flere personkunder kommer til DNB for å låne penger til boligkjøp og andre formål. De siste 12 månedene har utlånene til personkunder økt med 36 milliarder kroner, noe som utgjør en vekst på 5,0 prosent. I andre kvartal var veksten på drøyt 6 milliarder kroner.

Også bedriftene låner mer hos DNB. Utlån til SMB-segmentet har økt med 23 milliarder kroner det siste året, og i andre kvartal økte også utlånene til de største bedriftskundene. Det ga en samlet utlånsvekst på 16 milliarder kroner til bedriftene i kvartalet.

– Vi vokser som planlagt i personmarkedet. Samtidig tar vi av oss hatten for alle bedriftseierne som gir gass. I en tid med internasjonal uro er det skikkelig god fart i norsk næringsliv. Gledelig er det også at 40 prosent av dem som starter bedrifter i Norge, velger DNB som bank, sier Bjerke.

DNBs utlån til SMB-segmentet passerte for første gang 300 milliarder kroner ved utgangen av juni.

God underliggende aktivitet

Fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept er nå gjennomført, og transaksjonen har hatt en positiv resultateffekt på 464 millioner kroner. DNB eier 44,3 prosent av det nye selskapet.

Renteinntektene øker i takt med utlånsporteføljen. I andre kvartal var økningen på 21 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. For første halvår totalt sett var økningen på 507 millioner kroner. Utlånsmarginen falt noe i andre kvartal grunnet økte pengemarkedsrenter.

Andre inntekter ble redusert med 538 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av en negativ verdiutvikling for bankens basisswapper. Provisjonsinntekter fra DNB Markets og eiendomsmegling bidro positivt i et aktivt kvartal for disse enhetene.

Kostnadene var 231 millioner kroner lavere enn i andre kvartal i fjor. Dette skyldes i hovedsak at virksomheten i Baltikum ikke lenger utgjør en del av regnskapet. Lavere IT- og markedsføringskostnader er også en del av forklaringen.

Lavere tap

De makroøkonomiske utsiktene har også ført til at flere bedrifter klarer seg godt. Selv om enkelte bedrifter i offshorenæringen fortsatt er sårbare, har utviklingen totalt sett gitt tilbakeføringer av regnskapsmessige tap for DNB.

Lavere tap bidrar også til høyere avkastning på egenkapitalen, som i kvartalet var på 11,8 prosent.

– Totalt sett er vi godt fornøyde med kvartalet. Vi strekker oss fortsatt mot vårt mål om å levere en avkastning over 12 prosent, men har aldri lagt skjul på at listen ligger høyt. Fortsatt sunn vekst og lavere tap gjør imidlertid at målet er innen rekkevidde, sier Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2018

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,1 milliarder kroner (7,4)
  • Resultatet var 6,1 milliarder kroner (5,2)
  • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,2 prosent (15,8)
  • Resultat per aksje ble 3,65 kroner (3,07)
  • Egenkapitalavkastningen ble 11,8 prosent (10,4)
  • Kostnadsgraden var 43,1 prosent (43,1)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2017 i parentes.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.