Populære kombinasjonsfond i 2011

Report this content

DNBs kombinasjonsfond og globale fond med aksjeeksponering var de mest populære fondene blant DNBs kunder i 2011.

Fondssparerne ønsker enkle forvaltningsløsninger, og da er kombinasjonsfond et godt alternativ. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investerer i både rentebærende verdipapirer og aksjer.

- Det viktigste du gjør som sparer, er å finne ut hvor lenge du skal spare og hvor mye kursbevegelse du tåler. Deretter velger du en sparestrategi og holder deg til den, sier porteføljeforvalter Per-Erling Mikkelsen i DNB Asset Management.


- Vi tror at fondssparerne har tatt lærdom av kursfallet i 2008. De som fortsatte sparingen sin og ble værende i aksjefond fikk etter hvert verdiene tilbake.  Historien har flere eksempler på store kursfall i aksjemarkedet. Disse periodene har vært etterfulgt av perioder med høy avkastning.  Vi tror også at aksjemarkedet på sikt vil representere gode avkastningsmuligheter for kundene. Slik markedene er nå, vil vi råde kundene til å benytte spareavtaler, da reduserer man timing-risikoen.

Det er usikkerhet knyttet til den økonomiske veksten og inntjeningen til bedriftene framover.  Det er fremdeles mye politisk usikkerhet rundt løsningen på enkelte lands gjeldsproblemer.

- Aksjemarkedenes ujevne utvikling kan fortsette så lenge man ikke ser en klarere retning på konjunkturbildet, samt løsning på ulike lands gjeldsutfordringer. Vi mener imidlertid at mye av usikkerheten allerede er priset inn i aksjemarkedene spesielt sett i forhold til dagens lave renteavkastning, sier Mikkelsen

Nettosalg Mest kjøpte Sum
1 DNB Global Selektiv (II) 4.922.477.914
2 DNB Aktiv 30 232.451.437
3 DNB Global Credit 191.000.000
4 DNB Aktiv 50 170.314.018
5 DNB USA 163.318.572
Nettosalg Mest solgte Sum
1 DNB Rentespar -945.105.813
2 DNB Pengemarked (I) -321.891.880
3 DNB Pengemarked (II) -289.366.572
4 DNB Obligasjon 20 (I) -261.513.237
5 DNB Likviditet (I) -218.379.926

Kontaktpersoner:

Porteføljeforvalter i DNB Asset Management Per Erling Mikkelsen, mobil 913 64 315

Informasjonssjef i DNB, Aud-Helen Rasmussen, mobil 911 36371

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker

Sitater

Det viktigste du gjør som sparer, er å finne ut hvor lenge du skal spare og hvor mye kursbevegelse du tåler. Deretter velger du en sparestrategi og holder deg til den
Per-Erling Mikkelsen, porteføljeforvalter DNB Asset Management