Proffene kjøper aksjefond

Så langt i år har DnB NORs fondskunder satt over fire milliarder kroner inn i aksjefond. I august i år endret denne trenden seg da private fondssparere tok ut 401 millioner fra aksjefondene sine. Dette står i kontrast til de institusjonelle kundene som i sum økte aksjeeksponeringen i august med 542 millioner kroner i fond.

-Det kan virke som om de institusjonelle fondsinvestorene ser større muligheter i dagens aksjemarked enn det privatkundene gjør, sier Edward Wendel i DnB NOR Kapitalforvaltning.

-Bekymringene blant privatsparere har trolig vært tiltakende siste måned. Vi er opptatte av at kundenes behov står i fokus. Vi råder alle til å finne en profil på sparingen som passer til utgangspunktet for sparingen, både med hensyn til sparemål, tidshorisont på sparingen og risikovilje. Vi opplever god pågang av henvendelser fra kundene som ønsker råd nå, sier Wendel.

DnB NOR ser at privatkundene særlig ønsker enkle kjerneprodukter med fokus på global aksjeeksponering.
-I tillegg søker kundene mot enkle forvaltningsløsninger i kombinasjonsfond hvor porteføljeforvaltere plukker fondene for kundene uten ekstra kostnader, opplyser Wendel.

Det er økt usikkerhet knyttet til den økonomiske veksten og inntjeningen til bedriftene framover. Aksjemarkedenes svingninger kan fortsette så lenge man ikke ser en klarere retning på konjunkturbildet, samt løsning på ulike lands gjeldsutfordringer. DnB NOR Kapitalforvaltning er positive til aksjer i et lengre perspektiv, men kildene til dagens uroligheter kan vedvare en stund.
-Vi tror at aksjemarkedet på sikt vil kunne gi gode avkastningsmuligheter for kundene, uttaler Wendel.

*Mest kjøpte:
DnB NOR Global Selektiv (II)
DnB NOR Global Selektiv (I)
DnB NOR Norge Indeks
Postbanken Norge
DnB NOR Norge Selektiv (I)

*Mest solgte:
DnB NOR Norge Selektiv (I)
Postbanken Folkefond
DnB NOR Norge (I)
Postbanken Norge
DnB NOR Nordic Technology

*Nettotall personmarked


Bilde av Edward Wendel:

http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/5637060599/


Kontakt:
Divisjonsdirektør i DnB Nor Kapitalforvaltning, Edward Wendel, tlf 907 44 166
Informasjonssjef i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen, tlf 911 36 371

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner