Rapport for 1. kvartal 2008

Hovedtall

Første kvartal 2008

• Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 1,5 milliarder kroner (3,8)
• Resultatet var 1,1 milliarder kroner (2,9)
• Egenkapitalavkastningen ble 5,7 prosent (17,2)
• Resultat per aksje ble 0,79 kroner (2,11)
• Kostnadene utgjorde 74,3 prosent av inntektene (49,8)
• Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,0 prosent (7,6)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker