Rapport for 4. kvartal 2007

Hovedtall

Fjerde kvartal 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 0,9 prosent til 3,6 milliarder kroner (3,6)
• Resultatet økte med 49,6 prosent til 5,1 milliarder kroner (3,4)
• Egenkapitalavkastningen ble 28,4 prosent (21,5)
• Kostnadene utgjorde 51,9 prosent av inntektene (50,4)
• Kjernekapitaldekningen ble 7,2 prosent (6,7)

Året 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 7,7 prosent til 15,1 milliarder kroner
(14,1)
• Resultatet økte med 27,2 prosent til 15 milliarder kroner (11,8)
• Egenkapitalavkastningen ble 22 prosent (19,5)
• Kostnadene utgjorde 50,6 prosent av inntektene (50,1)
• Kjernekapitaldekningen ble 7,2 prosent (6,7)
• Resultat per aksje ble 11,08 kroner (8,74)
• Foreslått utbytte per aksje er 4,50 kroner (4,00)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker