Reduserer inntektsføring av tidligere kommunisert skatteinntekt fra om lag 4 milliarder kroner til om lag 880 millioner kroner for 4. kvartal 2018.

Vi viser til børsmelding 15. januar 2019 «DNB Livsforsikring AS - overgangseffekter ved nye skatteregler».

DNB Livsforsikring AS opprettholder sin skattemessige vurdering hva gjelder tolkning av nye skatteregler for 2018 for livsforsikrings- og pensjonsforetak, med tilhørende overgangsregler. Etter at ytterligere informasjon har blitt gjort tilgjengelig for selskapet, har DNB Livsforsikring AS besluttet ikke å føre hele overgangseffekten som skatteinntekt i regnskapet for fjerde kvartal. Regnskapsmessig resultateffekt for DNB Konsernet i fjerde kvartal endres fra om lag 4 milliarder kroner til om lag 880 millioner kroner, som føres som en inntekt under skattekostnader.

Fremover vil selskapet vurdere ytterligere inntektsføring.

Inntektsføringen vil ikke gi noen kapitaleffekt for DNB-konsernet før beløpet, eller deler av beløpet, eventuelt utbetales som utbytte til DNB ASA.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Anders Skjævestad, administrerende direkør DNB Liv, tlf. 934 07 403

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner