Rekordlav fastrente

Interessen for fastrente har de siste månedene falt i takt med forventninger om enda lavere boliglånsrente, og sistnevnte blir nå innfridd: DNB tilbyr nå for første gang i nyere tid fastrente til under 2 prosent.

DNBs beste nominelle rente på fastrentelån er fra i dag 1,99 prosent. Det er unge opptil 34 år og Saga-kunder som velger tre års bindingstid, som kan få denne renten.

-Nedsiden ved å velge fastrente er dermed mindre enn noen gang før, påpeker personmarkedssjef i DNB, Trond Bentestuen. Han kan ikke huske at «forsikringen» mot høyere boliglånsrente har vært billigere.

-En slik «forsikring» kan spesielt mange unge ha behov for, spesielt nå som vi ser at færre får hjelp fra foreldre til å komme seg inn på boligmarkedet. Unge har ofte trang økonomi og trenger økonomisk forutsigbarhet hvert fall i noen år fremover, erfarer Bentestuen.

DNB tilbyr fastrente i tre, fem eller ti år. Beste nominelle rente for fem år er nå 2,30 prosent og for ti år 2,95 prosent. De fleste som velger å binde renten, gjør det for henholdsvis tre eller fem år. Noen velger fastrente på bare deler av lånet, det vil si at de velger flytende renten på for eksempel halvparten og fastrente på den andre halvparten.

Fakta om fastrentelån:
Når du har valgt fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i den valgte perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet.

Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig. Det er også mulig å bryte en fastrenteavtale. Hvis du går ut på overkurs, må du betale ekstra. Hvis du går ut på underkurs, får du igjen penger.

Det blir rentetap (overkurs) hvis renten på kundens lån er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån mht. gjenstående bindingstid. Differansen utgjør et rentetap for banken. Dette rentetapet kalles rentetapserstatning og må betales av kunden.

Det blir rentegevinst (underkurs) hvis renten på kundens lån er lavere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån mht. gjenstående bindingstid. DNB utbetaler rentegevinsten til kunder som går ut på underkurs forutsatt at de har holdt avtalen om fastrente i minst tolv måneder.

For kunden er rentetap fradragsberettiget ved skatteligningen, mens rentegevinst er skattepliktig kapitalinntekt.

Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit E. Giske, tlf. 90929940

Tags:

Abonner