Rekordlav fastrente på studielån

Fristen ut for å binde studielånsrenten på rekordlave 2,77 prosent i ti år fremover går ut søndag 12. august klokken 24.00. –Vurder å binde studielånsrenten nå, anbefaler forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

-Det er ikke sikkert du får denne muligheten igjen, så dette tilbudet bør du vurdere sterkt. Selv om du aldri kan være sikker på at du vil tjene på å binde renten, er risikoen for å tape på det nå mindre enn noen gang før, fastslår Sandmæl.

-Fastrentetilbudet fra lånekassen ligger nå på et historisk lavt nivå. I tillegg får du forutsigbar økonomi på kjøpet, og det kan være gull verdt i ung alder når økonomien gjerne ikke tåler de store rentesvingningene. Binder du renten på studielånet er det én mindre bekymring hvis renten skulle gå opp. Som ung er det viktig å komme seg inn på boligmarkedet. Bruk heller pengene på det enn å betale ned studielånet fort.

-Å binde studielånet for hele ti år fremover kan være lurt siden det ikke er dette lånet du bør betale ned fortest. Hvis økonomien er trang kan du søke om betalingsutsettelse på studielånet. Blir du varig ufør, kan Lånekassen ettergi (slette) hele eller deler av gjelden din. Og ingen arver gjelden du har i Lånekassen. Ved dødsfall slettes nemlig hele gjelden. Du kan fortsatt søke om betalingsutsettelse og rentefritak når du har fastrente.

-Vil du binde renten på studielånen nå, kan du velge å gjøre det i tre år til 2,28 prosent rente, i fem år til 2,38 prosent rente eller i ti år til 2,77 prosent rente. Når bindingstiden er ute, går du automatisk over til flytende rente. Er du usikker på om du skal fortsette å studere bør du holde deg til flytende rente, for hvis du begynner å studere igjen og mottar støtte fra Lånekassen blir fastrente avtalen opphevet. Hvis Lånekassen taper renteinntekter fordi du avbryter fastrenteavtalen, må du betale for dette tapet (overkurs). Tjener Lånekassen på det, får du igjen gevinsten (underkurs).

Ifølge Lånekassen kan du ikke binde renten hvis:

  • du har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden
  • du ikke har et rentebærende lån (f.eks. mottar støtte til fulltidsutdanning)
  • du har sagt opp tidligere avtale om fast rente for kortere tid enn to måneder siden
  • du har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling
  • du har fått gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
  • du er under 18 år
  • du mottar støtte til deltidsutdanning og har rentebærende lån fra før

Bilde av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522, e-post: silje.sandmael@dnb.no

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner