Resultatmålet er innfridd

DnB NORs resultat i fjerde kvartal 2010 ble 5 284 millioner kroner, som er det høyeste i konsernets historie. Det gode kvartalsresultatet skyldes godt arbeid, høyere inntekter og lave nedskrivninger på utlån.

For hele året 2010 ble resultatet 14 062 millioner kroner. Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt økte fra 18 717 millioner kroner i 2009 til 21 081 millioner kroner i 2010.

– Vi satte oss høye finansielle mål for fire år siden, blant annet om å oppnå 20 milliarder kroner i resultat før nedskrivninger og skatt i 2010. Det har vært et krevende arbeid frem mot målet under den uroen vi har opplevd i internasjonal økonomi de siste årene. Derfor er jeg veldig glad for at vi har nådd målet med god margin, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Konsernets kostnadsprogram hadde generert helårsbesparelser på mer enn 1 600 millioner kroner ved utløpet av 2010. Dette kompenserer for mer enn lønns- og prisveksten. Programmet ligger foran planen for å nå målet om en helårsbesparelse på 2 milliarder kroner innen utgangen av 2012.

Netto renteinntekter økte med 803 millioner kroner eller 3,5 prosent fra 2009 til 2010. Utlånsvolumene økte med 4,9 prosent fra utgangen av 2009 til utgangen av 2010.

Lavere nedskrivninger
– Nedskrivningene er kraftig redusert det siste året til glede for aksjonærer og kunder. I tillegg til at den makroøkonomiske situasjonen har blitt bedre, viser dette også at vi har god kvalitet i utlånsporteføljen vår, sier Bjerke.

Nedskrivningene ble redusert med 61 prosent, fra 7 710 millioner kroner i 2009 til 2 997 millioner i 2010. I fjerde kvartal ble nedskrivningene redusert med 65 prosent eller 988 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2009.

Høyere utbytte
Styret har på bakgrunnen av den gode utviklingen i konsernets resultat foreslått et utbytte for 2010 på 4 kroner per aksje. Utbyttet for 2009 var 1,75 kroner.

Økt kundetilfredshet
– Det er hyggelig at vi lykkes langs to akser som er viktige for oss. Vi oppnådde våre resultatmål samtidig som vi bedret kundetilfredsheten i 2010. Noe av grunnen er at vi det siste året har lansert markedets beste boliglån for unge og rimelige indeksfond som gjør det mulig for alle å spare enkelt i aksjer. I tillegg kan kundene nå ringe oss hele døgnet, noe som er viktig for mange, sier Bjerke.

I 2011 venter Bjerke at norsk økonomi vil fortsette å vokse, som vil gi norske husholdninger et godt år med lav ledighet og sterk kjøpekraft.

– Internasjonalt venter vi moderat vekst i verdensøkonomien, men ser at gjeldssituasjonen i noen land kan virke dempende på veksten. I Baltikum, hvor vi nå har en stor, heleiet bankvirksomhet, venter vi en positiv utvikling i 2011, sier Bjerke.

Året 2010

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 21,1 milliarder kroner (18,7)
 • Resultatet var 14,1 milliarder kroner (7,0)
 • Resultat etter minoritetsinteresser var 14,8 milliarder kroner (8,6)
 • Resultat per aksje ble 8,66 kroner (6,43)
 • Egenkapitalavkastningen ble 13,6 prosent (10,6)
 • Ordinær kostnadsgrad var 47,6 prosent (48,1)
 • Kjernekapitaldekningen ble 10,1 prosent (9,3)

Fjerde kvartal 2010

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,1 milliarder kroner (4,1)
 • Resultatet var 5,3 milliarder kroner (1,7)
 • Resultat etter minoritetsinteresser var 5,3 milliarder kroner (2,1)
 • Resultat per aksje ble 3,25 kroner (1,58)
 • Egenkapitalavkastningen ble 19,6 prosent (10,1)
 • Ordinær kostnadsgrad var 43,1 prosent (49,3)

Sammenlignbare tall for 2009 i parentes.

Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17

Detaljer om resultatene for fjerde kvartal finner du på dnbnor.no

 

Videointervju og lenker til live-sending
Medier kan laste ned intervju med konsernsjef Rune Bjerke for fri publisering i eget medium. Intervjuet kan brukes i sin helhet, eller klippes fritt til bruk i artikler, web-TV, TV eller radio. Presentasjonen klokken 9.30 kan også vises live i eget medium. Lenker og embeddkoder finner du her: https://www.dnbnor.no/om-oss/presse/resultat/koder-resultat.html?LA=NO

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.