Salg av eiendommer i Oslo og Malmø

DNB Livsforsikring selger Flundran i Malmø og Hoffsveien 21/23 i Oslo.

Som eier av en stor eiendomsportefølje er det viktig for DNB Livsforsikring å aktivt utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom. Disse salgene gjennomføres som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, hvorav nær hele eiendomsporteføljen, som ved kvartalsrapportering per 30.09.12 var 40 mrd. NOK, består av hel-/direkteeide næringseiendommer i Norge og Sverige.  

Kjøper av Flundran, som er en prestisjeeiendom på Universitetsholmen i Malmø, er Vacse AB. Kjøpesummen utgjør SEK 361 mill, og overtagelse vil finne sted 31. januar 2013. Vacse AB et ett konsortium av pensjonsstiftelser etablert av sju store svenske foretak; Atlas Copco, Apoteksbolaget, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso og Volvo.

- Eiendommen er moderne og attraktiv, og det var stor interesse for eiendommen. Vi er godt fornøyd med prisen vi oppnådde i handelen, sier Gro K. Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom som forvalter DNB Livs eiendomsportefølje i Norge og Sverige. Leimdörfer har vært DNBs rådgiver i transaksjonen.  

Fra Vacses side er det gitt følgende kommentar:
- Köpet innebär ett bra exempel på Vacses inriktning på stora, moderna samhällsfastigheter av hög kvalitet. Vi är också särskilt nöjda över Flundrans strategiska läge i Malmö och de framstående estetiska värden som vi nu övertar ansvaret för.

Kjøper av Hoffsveien 21/23 i Oslo er T H Holm Eiendom AS gjennom datterselskapet Hoffsborg AS, og kjøpesummen der utgjør NOK 139,5 mill. Salget skjer gjennom salg av 100 % av aksjene i det eiendomseiende selskapet. Overtagelse har allerede funnet sted (7. januar).

Hoffsveien 21/23 er en attraktiv eiendom på Skøyen i Oslo, og det var mange potensielle kjøpere som viste sin interesse. Bygningen huser i dag blant annet Hartmark Consulting AS og Davoteam Davinci AS, sier Boge. Persen Skei AS har vært DNBs rådgiver i transaksjonen.  
 
- Vi er veldig fornøyde med å ha sikret oss en spennende eiendom i vårt kjerneområde på Skøyen. Ettersom vi eier naboeiendommene, Engebrets vei 3-7, Hoffsveien 15 og Hovfaret 8, var det etter vårt syn riktig å kjøpe Hoffsveien 21/23 da muligheten bød seg. Til sammen vil disse eiendommene gi oss både større fleksibilitet i forholdet til våre eksisterende og fremtidige leietakere, i tillegg til øvrige driftssynergier.  Vi har stor tro på fremtidig vekst på Skøyen, og har et langsiktig perspektiv, forteller Truls Holm i T H Holm Eiendom AS.

Kontaktpersoner:
Adm. Direktør Gro Kristin Boge
DNB Næringseiendom AS
Mob: +47 918 95 551

Vidar Korsberg Dalsbø
DNB kommunikasjon
Mob: +47 993 80 389

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner