Sekstiåtte tusen takk!

I dag kom endelig beskjeden: Regjeringen foreslår å øke BSU-grensene! – Dette er en gledens dag for alle de omkring 68 000 unge som hvert år fremover skal ut i boligmarkedet, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke.

Forslaget fra Regjeringen, som nå skal behandles i Stortinget, går ut på at det årlige sparebeløpet økes fra 20 000 til 25 000 og at grensen for hvor mye du kan spare totalt økes fra dagens 150 000 til 200 000.
- Dette er skritt i riktig retning og en seier for alle ungdommer som skal ut i boligmarkedet. Med dagens høye boligpriser og myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital, har det blitt vanskeligere for mange unge å kjøpe sin første bolig. Med denne økningen i BSU-satsene blir man mindre avhengig av å ha ressurssterke foreldre som stiller opp, sier Bjerke.

DNB har i flere år hatt et sterkt engasjement for å få opp sparegrensene i BSU-ordningen. Blant annet har banken fått med seg over 40 000 på et opprop på Facebook, flere andre banker har fulgt på. DNB har også tilbudt sine kunder et «BSU 2.0» med ekstra god rente for alle som ønsker å spare mer enn BSU-grensene tillater. De unge har vist en enorm interesse for denne saken.
- Å gjøre det lettere for unge å komme selvhjulpne inn på boligmarkedet er både rettferdig og sosialt. Rettferdig fordi de unge lettere da vil få nyte gode av gode skattefradragsordninger, og sosialt fordi bedre BSU gjør unge mindre avhengige av ressurssterke foreldre for å skaffe nok egenkapital, sier Bjerke.

Gjennomsnittsalderen for når man kjøper sin første bolig ligger rundt 25 år. Hvert år de neste årene kommer det omkring 68 000 nye 25-åringer inn i boligmarkedet. I følge DNBs undersøkelser får mer enn 4 av 10 unge hjelp fra foreldrene når de skal kjøpe sin første bolig. Denne trenden har også tiltatt etter at myndighetene økte kravet til egenkapital for boligkjøpere fra 10 til 15 prosent i år.
- Vi må avvente Stortingets behandling av budsjettet før vi kan slippe jubelen løs for alvor, men ettersom både Venstre og KrF er tilhengere av å øke BSU-grensene, tror vi dette vil bli vedtatt. Vi håper også dette er et første skritt mot de borgerlige partienes ønsker om å øke det totale sparebeløpet til 300 000. Gapet mellom hvor mye du kan spare i BSU og hva du trenger av egenkapital, har aldri vært større enn i år, så dette vil vi fortsatt jobbe aktivt med, avslutter DNB-sjefen.

Fakta:

Hva får man for dagens BSU-grense?

Basert på gjennomsnittspris pr/m2 i de ulike byene, kan man med fullspart BSU-konto etter dagens grense, kjøpe bolig på følgende størrelser (gitt 15 % egenkapitalkrav):

By Gj.snittspris/m2(oppdatert   pr 31.10) Hva får   man med dagens BSU-grense? kvm
Oslo 44 100 22,7
Stavanger 40 800 24,5
Sandnes 36 100 27,7
Trondheim 34 100 29,3
Bergen 33 700 29,7
Tromsø 32 600 30,7
Kristiansand 27   200 36,8
Drammen   27   400 36,5
Tønsberg 25   900 38,6
Fredrikstad 22   000 45,5

Kontakt:
Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, 400 16 744

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner