Selger deler av Sandslihaugen 30 i Bergen til Profier

Report this content

DNB Scandinavian Property Fund har inngått avtale om salg av deler av Sandslihaugen 30 til Profier. Dette gjelder én ferdigregulert boligtomt, og ett delområde som i dag er regulert til næringsformål.

Den 70 mål store eiendommen rommet tidligere Statoils hovedkontor i Bergen, med totalt 42.000 kvm bygningsmasse. Som følge av oppbremsingen i oljenæringen flyttet Statoil fra eiendommen i 2016.  Det har vært vurdert alternative muligheter for eiendommen.  Sandsli med sin sentrale beliggenhet, og med bybanen tvers gjennom området, vurderes som særdeles velegnet for bolig og boligrelaterte formål. Dette er også er i overensstemmelse med kommunens ønsker for området.  Sandsli er definert som ett av syv fortettings- og utbyggingsområder i Bergen. DNB har derfor startet en omregulering av hele eiendommen til boligformål, og vil gjennomføre denne omregulering i samarbeid med Profier.  

- DNB Scandinavian Property Fund ser at en konvertering helt eller delvis av det som tidligere var rene næringsarealer vil være positivt for eiendommen på Sandsli. Eiendommen har derfor vært ute for salg og markedsført som en prosjekteiendom. Et samarbeid med Profier ser vi som et godt utgangspunkt til å realisere dette potensiale, sier adm. dir. Gro K. Boge i DNB Næringseiendom, som forvalter DNB Scandinavian Property Fund. Hadrian Eiendom AS har vært rådgiver for DNB i transaksjonen.

- Profier har tro på at de beste tomtene på Sandsli ligger høyt og fritt, med gangavstand til Bybanen. Med kjøpet av Sandslihaugen og tidligere Sandslikollen har vi sikret oss to flotte boligutviklingsprosjekter, sier adm. direktør Lasse Lundhaug i Profier.

- Sammen med vår storsatsing i Sandviken og øvrige prosjekter i Bergen er vi godt posisjonert i et spennende marked vi har et godt grep om. Vi har god erfaring med å jobbe med konverteringsprosjekter, og Sandlihaugen har veldig gode forutsetninger for å bli et boområde med kvaliteter vi vet våre kunder setter pris på. Å nyte livet i fred med bybanen like ved vil appelere til boligkunder som vil ha det lille ekstra, avslutter Lundhaug.

Kontakt:

DNB Næringseiendom AS
Gro Boge, Adm. dir.
Mob: 91895551

Profier AS
Kristen Rikter-Svendsen, Markedsansvarlig
Mob. 90570175

Abonner

Multimedia

Multimedia