Selger eiendommer for 450 millioner på Lysaker brygge

DNB Livsforsikring selger eiendommene Strandveien 13 og 15 i Bærum kommune. Byggene er tegnet av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS og ble ferdigstilt i 2000. Samlet har byggene et areal på 27 600 m2 med en meget sentral beliggenhet på sjøsiden av Lysaker.

DNB har med virkning fra 1. September 2014 solgt alle aksjer i Strandveien 13-15 AS for 450 millioner kroner til Strandveien 13-15 Holding AS, som er et datterselskap av Momentus AS, som igjen er eiet av Geir Bergheim. Overtagelse av eiendommene og selskapet finner sted 1. september 2014.

Kjøper har hatt tilstedeværelse i Strandveien siden 1995, og har utelukkende fokus på sjøsiden av Lysaker for å skape lokal synergi og helhet («klynge»). Kjøper har et langsiktig og meget aktivt engasjement i Strandveien, og eier fra før Strandveien 30, 33, 35, 37, 39 og 55, samt næringsseksjonene på Lysaker Brygge. Målet er å bidra til at sjøsiden av Lysaker oppfattes som meget attraktivt, for både næringsvirksomhet og beboere, gjennom å skape et levende, miljøfokusert og grønt nærmiljø.

- Vi er meget tilfredse med å ha kommet til enighet med DnB Livsforsikring om kjøp av Strandveien 13 og 15. Dette er en eiendom av meget høy kvalitet, både når det gjelder bygninger og tilpasningen til Lagåsens grønne omgivelser. Leietakerne stiller økende krav til fleksibilitet både med hensyn til leieobjekt, størrelse og leieperiode. Vi vil nå kunne tilby større arealer enn tidligere, med en umiddelbar nærhet til Lysaker stasjon. Kjøpet av denne eiendomsmassen er således i tråd med vår strategi for videreutvikling og ekspansjon av vår virksomhet på sjøsiden av Lysaker, sier adm. dir. Geir Bergheim i Momentus AS.

DNB Næringseiendom mener dette er et godt tidspunkt for å realisere verdier.

- Som eier av en stor eiendomsportefølje er det naturlig å utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom. DNB vil fortsatt eie store enheter på sjøsiden av Lysaker gjennom eiendommene Strandveien 18 og mange seksjoner i Strandveien 50 Godthaab. Salg av eiendommene Strandveien 13-15 gjennomføres således som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, sier adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom AS.

Kontakt:
Momentus AS                                                              
Geir Bergheim                                                                                          
Administrerende direktør                                        
Mob: 934 00 310                                                             
Geir.bergheim@genus.no   

DNB NÆRINGSEIENDOM AS
Gro K. Boge
Administrerende direktør   
Mob: 918 95 551 
gro.boge@dnb.no                                  

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner