Selger Medie-Hjørnet

DNB Liv har solgt Medie-Hjørnet i Stavanger til UNION Eiendomskapital for 240 millioner kroner.

Kjøper av eiendommen er et selskap forvaltet av UNION Eiendomskapital AS. Kjøpekontrakten er signert og overtakelse vil skje 31. oktober 2014, og DNB Næringsmegling har vært selgers rådgiver i transaksjonen

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet midt i Stavanger sentrum, og kjøpesenteret Arkaden Torgterrassen er nærmeste nabo. Mediegården er et kontor- og forretningsbygg, totalt 10.700 kvm oppført over to byggeperioder, Verksgata i 1953 og Klubbgata 11 i 1958. Bygningene ble i 2009/2010 strippet til betongen, og deretter total rehabilitert, samtidig som det ble oppført et nytt tilbygg. Tilbygget består av handelsarealer som supplerer handelen i opprinnelig bebyggelse, samtidig som glasskonstruksjonen i taket sikrer gode lysforhold til kontoretasjene over handelsetasjene i eksisterende bebyggelse.

- Mediegården er en attraktiv kontor- og handelseiendom midt i Stavanger sentrum. Eiendommen er allerede effektivt i drift og har en fleksibel bygningsmasse som enkelt kan tilpasses endrede behov. For våre kunder er eiendommen et attraktivt investeringsobjekt, sier Frode Johansen i UNION Eiendomskapital.

Administrerende direktør i DNB Næringseiendom, Gro Boge, er fornøyd med prisen DNB oppnådde og mener tidspunktet for salget er riktig.
- Vi har vært på eiersiden siden 2008, og det har vært et spennende bygg å eie og utvikle. Bygningsmassen ble delvis nybygget og totalrehabilitert i 2009/2010, og vi etterlater oss en tidsriktig og moderne eiendom med anerkjente og solide leietakere, sier hun.

- De siste årene har vi solgt oss ned i aktivaklassen eiendom som følge av strengere kapitalkrav som er innført av myndighetene. Vi opplever at vi i dag har en eiendomsportefølje som er godt tilpasset til fremtidens krav, men som en stor aktør i markedet vil vi være åpen både for nye kjøp og salg av eiendommer for å utvikle eiendomsporteføljen.

Kontaktperson i DNB Næringseiendom:
Administrerende direktør
Gro Boge
Tlf 91895551

Kontaktperson UNION Eiendomskapital
Frode Johansen
Tlf 90102731

Abonner

Multimedia

Multimedia