Selv ikke ”gullpensjon” er nok

Report this content

Ytelsesordninger med 2/3 av sluttlønn (slik som de fleste offentlige ordninger) regnes som de beste pensjonsordningene man kan skaffe seg, men selv ”gullpensjon” rekker ikke for mange. Kun 41 prosent tror 2/3 av dagens inntekt vil være tilstrekkelig å leve av som pensjonist viser en fersk undersøkelse Ipsos MMI har gjennomført for DNB.

- Alt for mange har urealistiske forventninger til sin økonomi når de blir pensjonist, og mange vil kunne gå på en økonomisk smell om de ikke sparer til egen pensjon eller legger om forbruket. Når flertallet enten ikke vet eller svarer at selv de beste pensjonsordningene ikke vil være nok til å leve av, er det mange som vil få seg et sjokk når pensjonshverdagen setter inn, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. .

Jo eldre man blir, jo høyere andel tror at 2/3 av lønnen vil holde til å leve av som pensjonist. Likevel finner vi at kun 51% av de over 50 år tror 2/3 av lønnen vil holde. Hele 31% har planer om å opprettholde samme forbruk som i dag når de blir pensjonister, og 6% ønsker til og med å ha større forbruk enn i dag. Når vi vet at de aller fleste får enda mindre å rutte med sier dette noe om at mange vil få seg en blåmandag når de når pensjonsalder.

- Vår oppfattning er at kunnskapen om pensjon er lav, og at forventningene overhodet ikke står i stil med virkeligheten. Det kan virke som om folk har en oppfatning om at de kan gå inn i alderdommen uten egen sparing, og kun satse på at pensjonen du får gjennom jobb og folketrygden vil rekke til en aktiv og innholdsrik pensjonisttilværelse. For mange vil ikke pengene strekke til, sier Sandmæl.

En rekke undersøkelser de siste årene viser at kun en av tre sparer til egen pensjon. Uten egen sparing vil de fleste måtte kutte betydelig i forbruket. I tillegg planlegger mange å gå inn i pensjonstilværelsen med høy gjelsgrad eller å gå av med tidligpensjon. Da blir det enda mindre til overs.

- Det er på tide for det norske folk å våkne fra pensjonsdvalen, begynne pensjonssparingen og planlegge fremtidsøkonomien som pensjonist. Det er tross alt snakk om inntekten for 15-20 år av livet for de fleste av oss, sier Sandmæl.

Mindre i pensjon med innskuddsordning

Ytelsesordninger er de beste pensjonsordningene, men de er i ferd med å dø ut fordi de er for kostbare. I dag tegnes det knapt noen slike nye ordninger, og mange bedrifter omdanner fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.  For de som har innskuddspensjon vil sannsynligvis utbetalingen som pensjonist bli lavere av 2/3 av sluttlønn, også for de med de beste ordningene.

Sandmæl mener at kommende generasjoner ikke kan forvente å ha de samme gode pensjonsordningene som dagens pensjonister. Den nye pensjonsreformen er lagt opp slik at det er en tredeling mellom pensjon du får via arbeidsgiver, folketrygden og egen sparing. Det norske folk har imidlertid ikke tatt inn over seg at egen sparing til pensjon må til for å få en god økonomi som pensjonist.

- Pensjonsparing er veldig enkelt. Hvis du begynner tidlig kan du sette av småbeløp hver måned som vil gi deg god avkastning på sikt. Begynner du sparingen sent blir beløpene høyere og du får ikke lang nok tidshorisont til at pensjonspotten din kan vokse, sier Sandmæl.

Kontakt:
Silje Sandmæl
Forbrukerøkonom i DNB
Telefon: 482 875 22
Bilder: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157626959333300/


Vidar Korsberg Dalsbø
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 993 80 389

Abonner

Sitater

Alt for mange har urealistiske forventninger til sin økonomi når de blir pensjonist,
Silje Sandmæl