Skolene teller – men ikke like mye

Report this content

Foreldrene legger stor vekt på skolekrets ved boligkjøp. Men ifølge undersøkelsen DNB Eiendomspuls varierer det hvor viktig boligkjøperne mener skolens faglige resultater er.

– For de fleste barnefamiliene er det ekstremt viktig å flytte innenfor sammen skolekrets, sier Ola Mogseth, markedsområdeleder i DNB Eiendom Midt-Norge.

– Det er et av de viktigste kriteriene for de som flyttet fra større boliger og for de som etablerer seg for andre og tredje gang. Når ungene blir større er det viktig å flytte innenfor samme skolekrets, fortsetter han.

Mogseth forteller at det rett og slett handler om praktiske hensyn som må tas og ikke minst barnas vennekrets.

Skoleresultater teller minst i Trondheim

I hovedstaden er over halvparten, 53 prosent, helt eller delvis enig i at det er viktig for foreldre å bosette seg der skolene har gode faglige resultater, ifølge undersøkelsen DNB Eiendomspuls, som er utført av Ipsos MMI.

For Trondheim viser statistikken at 32 prosent mener det samme. Snittet for landets ti største byer ligger på 45 prosent.

– En kombinasjon av mange ting avgjør valget barnefamiliene tar. Boligens størrelse, infrastruktur, trivsel, om en av foreldrene har et forhold til området fra før og ikke minst pris spiller inn, sier han.

Forankret i skolekretsen

Barnefamilier hvor barna enda ikke har begynt på skolen er selvsagt mer fleksible når det gjelder hvilket område de velger å etablere seg i.  

– I det du får barn, blir nærhet til sentrum en nærmest ubetydelig faktor for de aller fleste. For alle barnefamilier er skolekrets en veldig sterk driver. Barne- og ungdomsskolekretsene er mer forankret enn videregående, fortsetter han.

– De fleste vet dermed hvilken skole som vil være knyttet til nærområdet, sier Mogseth.

Trondheim kommune har egne sider for skolens opptaksområde, der går det an å søke på adresse og klassetrinn.

Kontakt:

Ola Mogseth, markedsområdeleder i DNB Eiendom  Midt-Norge, mobil: 911 43 355

Espen Brynsrud, kommunikasjonsrådgiver i DNB, mobil: 906 06 406

Abonner