Søndag er det e-faktura for alle penga

Fra søndag 1. juli 2012 kan alle statlige enheter og foretak kreve at leverandørene fakturerer dem elektronisk.

Dette har vært varslet lenge, og fra søndag er det en realitet.
-Endelig! sier småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB. Hun mener at bedriftene har mye å tjene på å legge om til e-faktura. Ifølge DNBs beregninger vil norsk næringsliv spare flere milliarder på at bedriftene går over til å fakturere hverandre elektronisk.

-De bedriftene som ikke har lagt om til e-faktura ennå, bør altså gjøre det nå, oppfordrer småbedriftsøkonomen. Hun gir her en kort oppskrift for hvordan bedriftene kan komme i gang med elektronisk fakturering:

-For å sende og motta elektronisk faktura må bedriften inngå en avtale med banken sin. Bedriften tildeles en unik e-faktura-ID. Dette er bedriftens elektroniske adresse, som leverandørene kan sende elektronisk faktura til. Bankene tar seg av formidlingen av e-fakturaene uavhengig av bankforbindelse. Bankenes løsninger vil også formidles til såkalte aksesspunkt, som mange statlige virksomheter vil benytte for å ta i mot elektroniske fakturaer fra bedrifter. Alt er basert på standardformater som bankene og statlige virksomheter har felles, opplyser hun.

De store fakturamottakerne vil motta fakturaene på fil direkte inn i økonomisystemet. I tillegg har DNB en lettvint løsning i nettbanken for de mindre bedriftene. Løsningene gjør at både små og store bedrifter kan sende og motta elektronisk faktura. 

Gir store krone- og miljøbesparelser
Bankene kunne tilby en felles løsning for elektronisk fakturering mellom bedrifter allerede for to år siden. Men selv om mange bedrifter lenge har ligget i startgropen for å ta i bruk løsningen, har mange ikke kommet i gang før nå.
-Dette skyldes nok flere ting, tror Dokk Holm:
-M
ange har nok ventet på hverandre. Dessuten kan omleggingen kreve noe tilpasning i bedriftens regnskapssystem. Men bankenes løsning for e-faktura er basert på et standard format som flere og flere økonomisystemer har som en integrert del. Dette medfører at terskelen for å komme i gang er lavere. Løsningen vil gi store kostnadsbesparelser, og de som tar i bruk løsningen vil fort spare inn investeringen. Bedriftene kan spare opptil 500 kroner for hver faktura de mottar og opptil 40 kroner for hver faktura de sender ut, opplyser hun.

-Bruk av e-faktura gir også miljøgevinst ved at fakturaene går elektronisk rett i nettbanken eller økonomisystemet. Dermed unngås utsendelse på papir, konvoluttering og transport.Det er ingen tvil om at vi nå er ved et veiskille; det å skrive ut og putte fakturaene i konvolutter er på vei ut, konkluderer Dokk Holm.

Passer for alle
Elektronisk faktura passer for alle bedrifter og er en løsning for elektronisk håndtering av ut- og inngående fakturaer. Løsningen kan kombineres med print og skanning. Bruk av e-faktura gir fordeler for både utsteder og mottaker:


Fakturautsteder får:

• Redusert behandlingskostnad internt

• Reduserte porto- og papirkostnader

• Alltid korrekt faktura og betalingsinformasjon

• Mindre papirstrøm i bedriften


Fakturamottaker får:

• Mer effektive arbeidsprosesser

• Færre feilkonteringer

• Bedre kontroll på fakturaflyten

• Økt sikkerhet og kvalitet

Bilde av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her

Kontakt:
Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner