Spar skatt før nyttår

Du kan spare mange skattekroner ved å gjøre nødvendige grep før nyttår. - Mange av fradragsmulighetene du har nå, får du ikke igjen senere, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Forbrukerøkonomen gjør oppmerksom på følgene fradragsmuligheter:

Arv. Arveavgiften kuttes ut fra nyttår, men for noen – hvis arven utløser gevinstskatt - kan det lønne seg å overføre arv allerede i år. Sjekk med skatteetaten hva som lønner seg for deg.

BSU. Er du under 34 år og har en skattbar inntekt, spar i BSU. Av beløpet du setter inn, maks 20 000 kroner, får du 20 prosent skattefradrag. Setter du inn maksbeløpet kan det gi deg 4.000 kroner i spart skatt. Du kan spare 150.000 kroner til sammen. Fra neste år kan du spare 25.000 kroner i året, maksimalt 200.000 kroner.

Pensjonssparing. Du kan spare inntil 15.000 kroner årlig, og dette gir fradrag i skattepliktig inntekt på 4.200 kroner (28 prosent). Innskudd og avkastning er fritatt for formuesskatt, og utbetaling beskattes som pensjonsinntekt. Pengene er låst til du går av med pensjon. Skal du spare i IPS bør du ha minst 10 år igjen til du ønsker pensjonen utbetalt.

Fradrag for tap. Sitter du på noen «dårlige» aksjer, kan du få 28 prosent skattefradrag på tapet hvis du selger før nyttår. Sparing i aksjer bør være en langsiktig investering, men har du bestemt deg for å selge kan det være lurt å ta affære før nyttår. Det er riktignok ikke lov til å spekulere i dette for rene skattereduksjonsformål. Du kan derfor ikke selge og kjøpe samme aksjer eller aksjefondsandeler for nært i tid.

Gaver. Gaver til frivillige organisasjoner gir skattefradrag. Pengebeløpet må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon i løpet av året. Du kan maksimalt trekke fra 12 000 kroner per år. Det vil si at du kan få en skattereduksjon på 3 360 kroner. Liste over organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen finner du her.

Medlemskap. Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil kr 3.850, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

Formueskatt. Har du formue i år på 870.000 kroner må du betale 1,1 prosent av overskytende. For å redusere formueskatten kan du gi forskudd på arv eller bruke penger på noe du har planlagt å kjøpe allikevel. I år kan hver av foreldrene/besteforeldrene gi en halv G samt det avgiftsfrie beløpet til hver av arvingene på 470.000 kroner. Fra neste år fjernes arveavgiften. Grensen for formueskatt endres også fra neste år til 1 million, prosentsatsen reduseres til 1 prosent.

Husk at det er ikke er lov å ta ut et større beløp i banken før nyttår og sette pengene inn igjen over nyttår for å spare formueskatt.

Biinntekt. Hvis du ikke er næringsdrivende kan du motta 4.000 kroner skattefritt for mindre tjenester. Skal du ikke bruke hytta i julen kan du leie ut den for 10.000 skattefrie kroner.

Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner