SpareBank 1 og DNB med intensjonsavtale om forsikringsfusjon

SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni en intensjonsavtale om å slå sammen sine virksomheter innen skadeforsikring og vil skape et av landets største forsikringsselskaper.

Selskapene som fusjonerer, er DNB Forsikring AS og Sparebank 1 Skadeforsikring AS, som begge har konsesjon til å drive skadeforsikringsvirksomhet.

I intensjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på om lag 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen og om lag 20 prosent for DNB. DNB vil kjøpe seg opp i det nye selskapet slik at SpareBank 1 Gruppen ved fusjonen har en eierandel på 60 prosent og DNB på 40 prosent. DNB øker med dette eksponeringen i et kapitallett og lønnsomt forretningsområde.

Det nye selskapet vil ved fusjonstidspunktet ha en markedsandel innenfor skadeforsikring på over 15 prosent og blir med dette landets tredje største skadeselskap og landets største med distribusjon gjennom bank. Gjennom fusjonen styrker DNB satsingen og eksponeringen mot et attraktivt produktområde og vil med det nye selskapets størrelse, produktbredde og innovasjonsevne levere enda bedre forsikringsprodukter til både privatkunder og bedriftskunder.

Tentativ fusjonsdato er 1. januar 2019 forutsatt godkjenning fra myndighetene.

Kontakt:
Thomas Midteide, Konserndirektør Media og Marketing, +47 96232017
Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner