Sparebankstiftelsen DnB NOR ønsker å selge inntil 18,5 millioner aksjer i DnB NOR ASA

Sparebankstiftelsen DnB NOR ønsker å selge inntil 18,5 millioner aksjer i DnB NOR ASA for å finansiere målsatt deltakelse i DnB NORs fortrinnsrettsemisjon Sparebankstiftelsen DnB NOR (”Sparebankstiftelsen”) har i dag meddelt ABG Sundal Collier og DnB NOR Markets et salgsoppdrag på inntil 18,5 millioner aksjer i DnB NOR ASA. Transaksjonen vil bli gjennomført som en bookbuilding prosess. Sparebankstiftelsen eier i dag 151.844.864 aksjer i DnB NOR ASA, tilsvarende 11,39% av utestående aksjer. Etter at transaksjonen er gjennomført vil Sparebankstiftelsen fortsatt ha en eierandel på minimum 10%. Salgsvederlaget som Sparebankstiftelsen mottar i forbindelse med transaksjonen vil bli benyttet til å tegne nye aksjer i den kommende emisjonen i DnB NOR ASA, slik at Sparebankstiftelsen også etter at emisjonen er gjennomført vil ha en eierandel på 10% i DnB NOR ASA. Dette er i henhold til eierskapsstrategien som ble kommunisert i forbindelse med annonseringen av emisjonen i DnB NOR ASA 25. september 2009. Kontaktpersoner: Frode Helgerud, Adm. direktør, mob. 90 51 85 24 Arne Huser, Direktør Finansielle Investeringer, mob. 95 75 38 62 Kontaktperson ABG Sundal Collier: Hans Øyvind Haukeli, Head of Oslo Sales, telefon 22 01 60 04 Kontaktperson DnB NOR Markets: Paal Karstensen, Aksjesjef, telefon 22 94 89 08

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner