Spareviljen på topp i 2013

Nærmere halvparten av Norges befolkning over 18 år sier de vil spare mer de neste 12 månedene. Dette fremgår av en undersøkelse som Ipsos MMI har utført for DNB.

Andelen som vil spare mer de neste 12 månedene har ikke vært større siden 2009. De vanligste sparemålene er ferie, bolig og økonomisk buffer og de vanligste spareformene er banksparing (78 prosent) og nedbetaling av gjeld (54 prosent).
- Helt siden finanskrisen har vi fått mer å rutte med på grunn god lønnsvekst, lav rente, økte boligpriser og høy sparevilje. Men, til tross for bedre økonomi er det flere som vil spare og færre som vil bruke mer penger i 2013.

Bare 26 prosent vil bruke mer penger i løpet av det neste året, ifølge undersøkelsen, det vil si langt færre enn i 1. halvår 2012 da 34 prosent sa de ville bruke mer.
-Det viser at vi fortsetter den gode trenden med å spare slik vi har gjort de siste fem årene, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Nedbetaler bolig
Viljen til å kvitte seg med gjeld er stor. I overkant av halvparten svarer i undersøkelsen at de sparer ved å nedbetale gjeld. Det er flest i alderen 25-59 år som oppgir at de nedbetaler gjeld. Sandmæl mener mange nå har muligheten til å kunne bygge seg opp et økonomisk fundament som de kan få glede av i lang tid fremover.
-Nå som renten er lav kan mange kvitte seg med mye gjeld samtidig som de sparer og bygger seg opp en økonomisk buffer. Det vil gi en trygghet i tilfelle renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon. For det er ikke bare den usikre økonomien utenfor stuedøra vår som kan rokke ved økonomien vår. Blir du syk, mister jobben eller opplever et samlivsbrudd kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser. Prioriter derfor å nedbetale gjeld til et komfortabelt nivå.

Spre sparingen
Nordmenns fremste sparemål er som vanlig ferie, bolig og buffer. Et annet sparemål som har rykket frem i køen er pensjon.
-Vi ser at det er langt flere som sparer til pensjon etter pensjonsreformen trådte i kraft i 2011. På grunn av mye fokus i media har nok nordmenn endelig skjønt at inntekten reduseres betraktelig som pensjonist. For å realisere drømmene sine blir derfor mange nødt til å spare, sier Sandmæl.

Nærmere 4 av 5 sparer kun i bank. Sandmæl anbefaler flere å spre sparingen.
-Prioriter nedbetaling av boliglån til du er innenfor en komfortabel belåningsgrad og å spare opp en buffer på bankkonto tilsvarende cirka tre månedslønner til uforutsette utgifter. Ytterligere sparing bør skje på flere måter og planmessig. Med det mener jeg at du bør sette opp konkrete mål og spare jevnt både på konto i banken og i aksje- eller indeksfond, slik at du også får et sparebein i aksjemarkedet hvor avkastningsmulighetene er større. Men tommelfingerregelen bør være at du har et tidsperspektiv på mer enn fem år for sparingen i aksjemarkedet, at du sparer fast og at du ikke tar mer risiko enn du tåler eller er komfortabel med.

Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner