Stadig flere bedrifter er på SMS med DNB

DNBs personkunder har tatt i mot tilbudet om banktjenester via SMS med åpne armer. Nå er også bedriftskundene i ferd med å våkne. Stadig flere vil nå ha saldo og ulike varslinger fra banken via SMS.

Etter at DNB som første bank i Norden lanserte SMS-tjenester for bedrifter, har mer enn 3.500 bedriftskunder og over 12.000 brukere aktivert tjenesten. Banktjenester på SMS er svært enkle å utføre. Du trenger verken kodebrikke eller BankID – bare mobiltelefonen.

Bedriftskundene oppgir tre hovedgrunner til at de oppsøker nettbanken:

 • Betale regninger
 • Sjekke innbetalinger
 • Sjekke saldo

-Mye av dette kan bedriftskundene nå få gjort bare ved å sende og motta SMS, og det er gull verdt for de mange mindre bedriftskundene som hver dag er ute på oppdrag og nesten aldri sitter foran PCen, sier småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

Varslinger
-SMS-tjenestene er imidlertid nyttige for alle bedriftskunder, uavhengig av bedriftens størrelse og segment. Varslingstjenestene har vært mest etterspurt. Varslinger betyr økt kontroll, oversikt og sparte kostnader. Alle bedrifter er opptatt av status på konto, og nå kan de få denne informasjonen direkte via SMS - akkurat når endringer skjer. En håndverker som er avhengig av likviditet for å betale for materialer, vil for eksempel ha stor nytte av å få øyeblikkelige varslinger via mobilen. Brukerne i bedriftene kan selv aktivere de tjenestene de ønsker å benytte. Det gjør de i bedriftsnettbanken, opplyser hun.

DNBs bedriftskunder kan få følgende varslinger via SMS:

 • Varsling om manglende godkjenning av betalinger
 • Varsling om manglende dekning av betalinger
 • Saldogrense over/under beløp spesifisert at kunden
 • Innbetalinger over beløp spesifisert av kunden
 • Utbetalinger over beløp spesifisert av kunden
 • Varsling om saldo til fast tid
 • Varsling innkommende SWIFT
 • Tidstyrt varsling om manglende godkjenning
 • Varsling Lønn:
  • Manglende godkjenning lønn
  • Manglende dekning lønn
  • Utbetaling lønn

SMS-varsling gir kontroll og oversikt
-Varslingstjenestene gir bedriftskunden økt kontroll og oversikt. Varslinger kan faktisk bidra til at bedriften sparer kostnader, sier Dokk Holm.

Eksempler:

 • Ved å få varsling om at det for eksempel er manglende dekning på konto i forbindelse med en betaling som ligger til forfall (eller fordi en betaling mangler godkjenning), vil kunden kunne unngå å få forsinkelsesrenter.
 • Varsling om saldogrense vil også kunne bidra til bedre likviditetsstyring: Hvis en kunde får en varsling om at saldo på konto X har oversteget kr 300.000 kroner vil hun raskt kunne omplassere midler til mer effektiv utnyttelse.
 • Bedriften kan med aktivert varslingstjeneste ha lavere regningsbuffer fordi bedriften vil bli varslet så snart saldo går under et visst beløp.

Flere SMS-tjenester for bedrifter vil bli lansert etter hvert. DNB kjenner foreløpig ikke til andre banker i Norden som tilbyr SMS-tjenester til næringslivet.

Bilde av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her

Kontakt:
Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321 eller e-post: ellen.dokk.holm@dnb.no

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner