Standard and Poor's oppgraderer DnB NOR Bank ASA til AA-

Ratingbyrået Standard and Poor's har oppgradert den langsiktige ratingen til DnB NOR Bank ASA til AA- fra A+. Den kortsiktige ratingen er løftet til A-1+ fra A-1. Oppgraderingen er begrunnet med bankens stabile lønnsomhet, den solide markedsposisjon i Norge samt konservativ risikoprofil og kontrollert ekspansjon utenfor hjemmemarkedet. Solid kapitalisering og god risikostyring har også blitt tillagt vesentlig betydning.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner