Startvansker mest vanlig på hjemturen fra vinterferien

Mange får seg en uønsket forlengelse på vinterferien, fordi de ikke får start på bilen. Enkle grep vil gjøre din bil både tryggere og mer pålitelig.

Mange får seg en uønsket forlengelse på vinterferien, fordi de ikke får start på bilen. Enkle grep vil gjøre din bil både tryggere og mer pålitelig.

I vinterferieukene opplever Viking, som er DNB Skadeforsikrings samarbeidspartner på bilredning, en kraftig økning i antall assistanser. I vinterferien skjer det i overkant av 20 prosent flere utrykninger nær typiske vintersportssteder, hytteområder og fjelloverganger.

- Startvansker og flatt batteri er hovedårsaken til problemene, og står for ca. 35 prosent av alle skadeårsaker i vinterhalvåret. Bilbatteri tappes fort i kulda, og alt for mange sjåfører tenker ikke på at batteriet har en begrenset levetid og trenger vedlikehold. Nordmenn er stort sett flinke til å ta vare på bilen sin, men man tenker ikke alltid på batteriet, sier konsernsjef i Viking, Hans Petter Semmelmann.

Det viktigste rådet Viking kan gi i vinterferien er å være tålmodig i kø, tilpasse farten etter rådende føreforhold, ha gode dekk og ta hensyn til andre trafikanter.

- Dersom uhellet skulle være ute anbefaler vi å ta kontakt med Viking eller andre profesjonelle bergingsselskaper i motsetning til å prøve å reparere selv. Dagens bilpark er såpass avansert, og spesielt med nye biler forverrer ofte sjåfører skadene når de prøver å reparere bilen selv, sier Semmelmann.

Det er ofte enkle grep som kan ha mye å si for sikkerheten og påliteligheten til bilen din.

- Sørg for å sjekke at batteriet er ladet før du drar på fjellet, og det er heller ikke dumt å ha startkabler, lader eller en såkalt ”start booster” tilgjengelig for dem som har det. Under vintermånedene ser vi en økning i motorproblemer og startvansker på grunn av motorproblemer. Mange slipper problemer hvis de er nøye med å sjekke frostveske og oljenivå eller bytter til en tynnere motorolje som egner seg bedre i kulde. Dette vil også være med på å bevare holdbarheten til bilen, sier Anne Stine Eger Mollestad i DNB Skadeforsikring.

Om vinteren, i kulde og på dårlig føre, kan det meste skje med fører og bil. Tall fra forsikringsselskapene (FNO) for de siste 20 årene viser at det oppstår rundt 50 prosent flere trafikkskader i vintermånedene. Viking har ca. 120 000 assistanser i vintermånedene og kartlegger løpende skadestatistikk for å overvåke de hyppigste skadeårsakene.

De hyppigst forekomne skadeårsakene har følgende fordeling:

Startvansker         34%
Motorfeil                22%
Utførkjøring           17%
Motorstopp           14%
Punktering            13%

De alvorligste personskadene skjer ved kollisjoner eller utforkjøringer, og mange ulykker skyldes dårlige dekk og dårlig planlegging.

- Dekkene har veldig mye å si for veigrepet på vinterføre, og derfor er det viktig å ha riktig lufttrykk og sørge for at dekkene er satt riktig på. Mange moderne dekk har for eksempel mønster som skal rulle i en bestemt retning. Det er også viktig å huske på at alle dekk går ut på dato etter noen år, og gamle dekk har betydelig dårligere veigrep enn nye. For dem som ferdes mye på asfalt i byer til vanlig, er det viktig å vaske dekkene før man kommer på vinterføre, sier Eger Mollestad.

Feil pakking av bilen fører til mange alvorlige personskader, og det slurves mye med at gjenstander ligger løst i bilen. Eger Mollestad anbefaler derfor aldri å la gjenstander ligge usikret i bilen.

- Den største og tyngste bagasjen skal ligge lavest og så langt frem i bagasjerommet som mulig. Dette gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper. I tillegg kommer ikke bagasjen i bevegelse ved en bråstopp. Tungt skiutstyr med skarpe kanter kan fort bli en dødsfelle. En alpinstøvel på 1 kg vil ved en bråstopp i 50 km/t komme som et prosjektil med en vekt tilsvarende 96,5 kg. I 70 km/t vil tyngden utgjøre 189 kg, og i 90 km/t vil vekten tilsvare hele 312 kg.

Kontaktpersoner:
Anne Stine Eger Mollestad
Skadeleder DNB
Tlf 93480096

Hans Petter Semmelmann.
Konsernsjef Viking
Tlf 91308408.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker