Stor interesse for emisjon

Report this content

Vital EiendomsFond, som i forbindelse med hamskiftet i DNB har tatt navnet DNB Scandinavia Property Fund, avsluttet 11. november sin fjerde emisjon mot norske institusjonelle investorer. Denne ble godt mottatt i markedet og investorer komitterte seg for NOK 435,5 mill. I tillegg kommer ny tegning fra DNB Livsforsikring som til enhver tid vil eie minst 51 prosent. Fondet passerer derfor NOK 3 mrd. i komittert kapital, mot NOK 1,3 mrd. ved starten av 2011.

- Vi er godt fornøyd med interessen investorene viser, fondet har nådd årets volummål med god margin. DNB Scandinavian Property Fund har en målsetting om å nå NOK 5 mrd., og forventer å nå dette målet i løpet av et par år. Pr. i dag har 28 norske og utenlandske institusjonelle investorer komittert seg i fondet, samt en liten andel privatkunder, sier Gro Boge, administrerende direktør i forvaltningsselskapet DNB Næringseiendom.

På investeringssiden har det vært høy aktivitet i 2011, med kjøpet av Sandslihaugen 30 (Statoilbygget) i Bergen og Dyre Halsesgate 1 i Trondheim. Før siste emisjon var derfor fondet fullinvestert. Forvalter DNB Næringseiendom vurderer flere aktuelle eiendommer for fondet, og beregner normalt 3-6 måneder fra komittering til investering.

Resultatmessig er målsettingen å gi investorene en årlig totalavkastning på 7-9 prosent over tid. I 2010 hadde fondet en totalavkastning på verdijustert egenkapital på 10,8 prosent. Per 3 kvartal 2011 var totalavkastningen 8,7 prosent fra en portefølje på 7 eiendommer, med løpende årlig direkteavkastning på ca. 6 prosent. En totalavkastning i området 7-9 prosent årlig anser vi som et svært attraktivt alternativ for investorer i dagens marked.

Om fondet:
DNB Scandinavia Property Fund (tidl. Vital EiendomsFond) gir mulighet for å saminvestere i eiendom i  Norge og Skandinavia sammen med DNB Livsforsikring og med DNB Næringseiendom  som kompetanseleverandør. Fondsstrukturen er tilpasset kunder som ønsker en ubelånt eiendomseksponering og fondet legger til grunn samme strategi som eiendomsporteføljen DNB Livsforsikring.

Kontaktpersoner:
Gro Boge, administrerende direktør i forvaltningsselskapet DNB Næringseiendom
Telefon 91895551

 

 

Tags:

Abonner

Sitater

Fondet passerer derfor NOK 3 mrd. i komittert kapital, mot NOK 1,3 mrd. ved starten av 2011.
Gro Boge