Strategisk vurdering av kredittkortvirksomheten utenfor DNB-merkevaren

Report this content

DNB har besluttet å iverksette en prosess for å vurdere ulike strategiske alternativer rundt bankens kredittkortvirksomhet som formidles gjennom eksterne kanaler. Virksomheten omfatter rundt en tredel av bankens totale kredittkortvolum, men omfatter ikke kredittkort under DNBs egen merkevare.

Virksomheten som er til vurdering, kalles Kort Eksterne Kanaler. Dette er en separat forretningsenhet innen DNB Finans som distribuerer egne kredittkort under merkevaren Cresco og andre kreditt- og lojalitetskort. I tillegg til rent kredittkortbaserte produkter tilbyr virksomheten forbrukslån og kombinerte innskudds- og kredittkort. Denne virksomheten har en balanse på ca. NOK 6 milliarder.

Produktene i virksomheten distribueres gjennom egne distribusjonskanaler (for eksempel www.cresco.no) og via tredjepartsdistributører og partnere, primært innen varehandel og organisasjonsmarkedet.

Kredittkort med DNBs egen merkevare, utgjør rundt to tredeler av bankens samlede kredittkortportefølje. Denne virksomheten vil ikke være en del av denne strategiske vurderingen.

DNB vil nå utforske alle muligheter og prøve å finne den beste langsiktige løsningen for både DNB og virksomheten. Utfallet av vurderingene kan være salg av hele eller deler av virksomheten, men en videreføring av virksomheten i DNB er også et mulig utfall av prosessen. Et eventuelt salg vil ha positiv effekt på DNBs kjernekapital.

DNB Markets er engasjert som finansiell rådgiver tilknyttet den strategiske vurderingen.

-----------
Kontakt for investorer og presse:
Head of IR, Rune Helland: +47 977 13 250
Konserndirektør Kommunikasjon, Thomas Midteide: +47 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Abonner

Dokumenter og linker