Studentenes levevilkår forverret

Dagens gjennomsnittstudent har 1.000 kroner mer i boutgifter i måneden enn for ett år siden, dvs. 6.000 kroner.

Tre av fire opplever nå at studiestøtten ikke strekker til. En like stor andel jobber ved siden av studiene. Dette fremgår av en helt fersk undersøkelse som Ipsos MMI har utført for DNB.

-Studentene har fått langt dårligere levevilkår de siste årene, fastslår forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.
-Det er blitt dyrere å leve, spesielt å bo. Dette har ført til at de som ikke får økonomisk hjelp av foreldrene sine må jobbe langt mer enn studiene tillater. Godt over halvparten av studentene som jobber ved siden av mener at jobbingen går utover studiene, og paradoksalt nok får mange av disse redusert studiestøtten som følge av at de tjener for mye, påpeker hun.
Nesten halvparten av de som jobber ved siden av studiene møter denne problemstillingen, totalt 41 prosent - og 49 prosent av de mellom 25 og 30 år, viser undersøkelsen.

Sandmæl presiserer at det å jobbe ved siden av studiene er både nødvendig, lærerikt og viktig både for å forberede seg til arbeidslivet og for å starte pensjonsopptjening:
-Men ingen er tjent med at studentene må jobbe så mye at de får dårlige karakterer, bruker langt flere år enn de ellers ville gjort eller i verste fall dropper ut av studiene. Derfor aktualiserer disse tilbakemeldingene fra studentundersøkelsen debatten om hvorvidt studiestøtten er god nok.

Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB.

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner