Styret i DNB har levert sin redegjørelse

Styret i DNB ASA har i dag sendt en skriftlig redegjørelse til Nærings- og fiskeridepartementet etter forespørsel fra statsråden.

Bakgrunnen for redegjørelsen er at bankens datterselskap i Luxembourg la til rette for at kunder kunne opprette selskaper på Seychellene. I redegjørelsen legger styret frem funnene som de interne undersøkelsene har vist så langt. Styret har på bakgrunn av redegjørelsen allerede bedt selskapet iverksette flere tiltak.

- DNBs juridiske avdeling har gjort en grundig jobb og gått gjennom et stort antall dokumenter og gjennomført samtaler med en rekke ansatte og tidligere ansatte. Styret har nå på bakgrunn av undersøkelsene satt opp en skriftlig redegjørelse som oppsummerer hovedfunnene og hvilke tiltak som allerede er iverksatt for å sikre at DNBs virksomhet er i tråd med både regler og forventninger fra eiere, kunder og samfunnet for øvrig, sier styreleder Anne Carine Tanum.

I tillegg har styret besluttet å iverksette ytterligere tiltak:

1.         Styret ber konsernsjefen vurdere organiseringen (inkl. beskrivelsen av nåværende rutiner og ansvars-/rollefordeling) knyttet til DNBs virksomhet i Luxembourg med spesielt fokus på Private Banking-virksomheten.

2.         Styret ber konsernsjefen om å vurdere produktene og tjenestene som distribueres i Private Banking-kanalene, med spesielt fokus på forhold som kan reise omdømmemessige problemstillinger.

3.         Styret ber konsernsjefen vurdere prinsippene for ledelse av og kontroll med utenlandske datterselskaper med spesielt fokus på bemanning og ressurser, governance, styresammensetning og compliance.

4.         Styret vil, i samarbeid med konsernrevisor, vurdere internrevisjonens kompetanse og ressurser.

Redegjørelsen med vedlegg finner du her:
https://dnbfeed.no/nyheter/redegjorelse-om-dnb-luxembourg/Kontakt:
Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, tlf. 400 16 744

Tags:

Abonner