STYRET I DnB NOR ASA

DnB NOR ASA har på representantskapsmøte 17. juni 2009 gjenvalgt Jørn O. Kvilhaug og Siri Pettersen Strandenes som styremedlemmer. Gunilla Berg er valgt inn som nytt styremedlem. Sverre Finstad og Tor M. Nordvold er gjenvalgt som ansattvalgte varamedlemmer. Valgperioden er inntil 2 år. Styret består nå av følgende medlemmer: Gunilla Berg, Sverige Per Hoffmann, Oslo (ansatt) Jørn O. Kvilhaug, Hokksund (ansatt) Bent Pedersen, Danmark Tore Olaf Rimmereid, Oslo Ingjerd Skjeldrum, Drammen (ansatt) Siri Pettersen Strandenes, Bergen Bjørn Sund, Lysaker Anne Carine Tanum, Rømskog og følgende ansattevalgte varamedlemmer: Sverre Finstad, Moelv Jorunn Løvås, Bergen Tor M. Nordvold, Skedsmokorset

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner