STYRET I DnB NOR BANK ASA

DnB NOR Bank ASA har på representantskapsmøte 17. juni 2009 gjenvalgt Per Hoffmann, Kai Nyland og Torill Rambjør som styremedlemmer. Sverre Finstad er gjenvalgt som ansattvalgt varamedlem. Valgperioden er inntil 2 år. Styret består nå av følgende medlemmer: Per Hoffmann, Oslo (ansatt) Kari Lotsberg, Sverige Kai Nyland, Hamar Bent Pedersen, Danmark Torill Rambjør, Tjøme Ingjerd Skjeldrum, Drammen (ansatt) Anne Carine Tanum, Rømskog og følgende ansattevalgte varamedlemmer: Sverre Finstad, Moelv Jorunn Løvås, Bergen

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner