STYRET I VITAL FORSIKRING

Vital Forsikring ASA har på representantskapsmøte 17. juni 2009 gjenvalgt Cathrine Klouman, Lars Rosén og Siri Pettersen Strandenes som styremedlemmer. Kari Olrud Moen, Oddmunn Olsen og Rune Selmar er valgt som nye styremedlemmer. Bertil Einvik er valgt som nytt ansattvalgt varamedlem. Valgperioden er inntil 2 år. Bjørn Erik Næss er valgt til styrets nestleder for inntil 1 år. Styret består nå av følgende medlemmer: Rune Bjerke, Oslo Vibeke Holsen, Bergen (ansatt) Cathrine Klouman, Stabekk Jørn O. Kvilhaug, Hokksund (ansatt) Kari Olrud Moen, Oslo Bjørn Erik Næss, Oslo Oddmunn Olsen, Trondheim Tove Pettersen, Oslo Lars Rosén, Sverige Rune Selmar, Oppegård Siri Pettersen Strandenes, Bergen og følgende ansattevalgte varamedlemmer: Bertil Einvik, Trondheim Tone Gamlemshaug, Bergen Carl A. Løvvik, Bergen

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner