Styrevalg i DNB

Report this content

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i DNB ASA 30. juni 2020. I generalforsamlingen ble Svein Richard Brandtzæg og Jens Petter Olsen valgt som nye styremedlemmer med valgperiode på inntil to år. Olaug Svarva ble gjenvalgt som styreleder og Jaan Ivar Semlitsch ble gjenvalgt som styremedlem, begge med valgperiode på inntil to år.

Styret i DNB ASA består nå av:

Olaug Svarva (leder) - 2022
Svein Richard Brandtzæg (nestleder) - 2022
Jens Petter Olsen - 2022
Jaan Ivar Semlitsch - 2022
Gro Bakstad - 2021


Lillian Hattrem (ansattvalgt) - 2022
Stian Tegler Samuelsen (ansattvalgt) - 2022

Ann-Mari Sæterlid (ansattvalgt vara) - 2022
Sigmund Hollerud (ansattvalgt vara) - 2022

Til orientering ble det også avholdt generalforsamling i DNB Bank ASA 30. juni 2020. I generalforsamlingen ble Julie Galbo valgt som nytt styremedlem med valgperiode på inntil to år. Olaug Svarva ble gjenvalgt som styreleder og Kim Wahl ble gjenvalgt som nestleder, begge med valgperiode på inntil to år.

Styret i DNB Bank ASA består nå av:
Olaug Svarva - 2022
Kim Wahl - 2022
Julie Galbo - 2022

Eli Solhaug (ansattvalgt) - 2022
Jannicke Skaanes (ansattvalgt observatør) - 2022      

Tore Müller Andresen (ansattvalgt vara) - 2022
Roy Olsen-Nauen (ansattvalgt varaobservatør) - 2022

Selskapsinformasjon

Opplysningene om styrevalg i DNB ASA er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt av DNB. 

Besøk vår hjemmeside dnb.no for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Investorkontakt:
Rune Helland, leder Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50 

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Communications, tlf. 96 23 20 17

Abonner