Styrevalg i DNB ASA

DNB ASA gjennomførte ordinær generalforsamling 25. april 2017. Her ble Karl Christian Agerup ble valgt som nytt styremedlem i DNB ASA med en valgperiode på inntil to år.

Styret i DNB ASA består nå av:
Anne Carine Tanum (styreleder)
Tore Olaf Rimmereid (nestleder)
Karl-Christian Agerup
Jaan Ivar Semlitsch
Berit Svendsen
Vigdis Mathisen (ansatt)
Carl Løvvik (ansatt)
Jorunn Løvås (ansatt varamedlem)
Stian Samuelsen (ansatt varamedlem)

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 977 35 378

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner