Tjenestepensjon - et ansvar og et gode

Større bedrifter tilbyr generelt bedre tjenestepensjonsordninger enn mindre bedrifter, men bare halvparten av dem markedsfører godet.

Dette fremgår av en undersøkelse som Opinion Perduco har utført for DNB blant over 1.600 bedriftsledere.

Bare 4 av 10 bedrifter gir medarbeidere en tjenestepensjon som ligger over minsteinnskuddet på 2 prosent. Kun 7 prosent av bedriftene gir det høyeste innskuddet på 8 prosent. Generelt sett har bedrifter med over 100 ansatte de beste ordningene. I disse bedriftene sier imidlertid bare 4 av 10 ledere at de bruker pensjonsordningen som lokkemiddel mot nye ansatte. I små bedrifter sier enda færre, bare 1 av 10, det samme.

Småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB mener at enda flere av bedriftene med gode ordninger burde markedsført ordningen sin. Hun tror gode tjenestepensjonsordninger kan bidra til at bedrifter klarer å holde på medarbeiderne sine og at nettopp det vil bli stadig viktigere fordi kampen om kvalifisert arbeidskraft ventes å bli enda tøffere i årene som kommer.

-De som allerede jobber i en bedrift med gode pensjonsbetingelser, vil nok være opptatt av om en potensiell ny arbeidsgiver har like gode betingelser. Har den ikke det, så vil nok mange vegre seg for å skifte jobb med mindre de totalt sett får mye bedre betingelser i den nye jobben. For en person med en gjennomsnittslønn kan en god pensjonsordning utgjøre rundt 30.000 kroner i året. Det er det ikke alle som vet, og jeg tror derfor mange bedrifter har mye å tjene på markedsføre tjenestepensjonsordningen bedre internt.

Dokk Holm minner også om formålet med pensjonsreformen og at både bedrifter og privatpersoner har et ansvar i så måte.
-Det blir stadig færre arbeidstakere i forhold til pensjonister. Derfor må både bedriftene og hver og en ta større ansvar for fremtidig pensjon. Bedriftene må sette av penger til medarbeidernes fremtidige pensjon. I tillegg bør hver og én spare selv, mener hun.

Småbedriftsøkonomens råd til små og mellomstore bedrifter som vil øke kjennskapen til bedriftens pensjonsordning:

  1. Legg informasjon om ordningen lett tilgjengelig på bedriftens intranett.
  2. Har ikke bedriften intranett, bruk bedriftens informasjonsflater slik som allmøter, medarbeidersamtaler, e-postinformasjon, oppslagstavler og velkomstinformasjon.
  3. Vurder om bedriften skal arrangere et informasjonsmøte om pensjonsordningen for å øke kunnskapen hos medarbeiderne.
  4. Lederne i bedriften bør ha god oversikt over pensjonsordningen slik at de kan gi svar på medarbeidernes spørsmål eller henvise videre.

Bilder av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her

Kontakt:
Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner