TRE NYE INTERNASJONALE KONTORER

DnB NOR vil åpne filial i Santiago og representasjonskontorer i Pireus og Mumbai. - Satsingen er en del av DnB NORs internasjonale vekststrategi. Etableringene styrker den lokale oppfølgingen av eksisterende kunder innen skipsfart, energi og fiskeri, samtidig som det åpner nye forretningsmuligheter for oss som bank, sier konserndirektør Leif Teksum. Fullstendig melding på www.newsweb.n DnB NOR vil åpne filial i Santiago og representasjonskontorer i Pireus og Mumbai. - Satsingen er en del av DnB NORs internasjonale vekststrategi. Etableringene styrker den lokale oppfølgingen av eksisterende kunder innen skipsfart, energi og fiskeri, samtidig som det åpner nye forretningsmuligheter for oss som bank, sier konserndirektør Leif Teksum. Hellas Kontoret i Pireus vil betjene skipsfartskunder i og utenfor Hellas. Innen skipsfinansiering er DnB NOR blant verdens ledende banker og opererer i et globalt marked. Hellas er verdens største skipsfartsnasjon, og DnB NOR har allerede i dag et betydelig antall greske kunder. - Etableringen i Pireus styrker grunnlaget for videre vekst både i det greske skipsfartsmarkedet og internasjonalt, sier Teksum. India Kontoret i Mumbai vil primært betjene kunder innen skipsfart og energi. - India er en raskt voksende økonomi med en gjennomsnittlig årlig BNP-vekst de siste fem årene på rundt 7,8 prosent. DnB NOR betjener allerede i dag indiskbaserte selskaper innen skipsfart, offshore, logistikk og energi. Stadig flere norske selskaper etablerer seg i India og foretar investeringer på DnB NORs satsingsområder, sier Teksum. Chile Kontoret i Chile vil primært betjene kunder innen fiskeri og havbruk, men også innen skipsfart og energi i Chile og nærområdet. - DnB NOR har i dag en representant i Brasil og Chile som betjener bankens kunder i Sør-Amerika. Det vil nå bli åpnet filial i Chile, mens representasjonen i Brasil videreføres som i dag. Etablering av filial i Santiago forutsetter tilslutning fra styrende organer i DnB NOR Bank ASA og av tilsynsmyndigheter i Norge. Alle etableringene forutsetter tilslutning fra respektive lands myndigheter og planlegges gjennomført i løpet av 2008.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner