Tror på økning i antall kvinnebutikker

Det er blitt lettere å starte for seg selv. Nå har selvstendig næringsdrivende samme rettigheter når det gjelder foreldrepenger og svangerskapspenger som vanlig arbeidstakere.

-Dette betyr nok mye for mange av de 220.000 kvinnene som i følge DNBs undersøkelse drømmer om å starte egen virksomhet. Det er rett og slett blitt økonomisk tryggere for unge kvinner å satse på entreprenørskap, sier småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

Hun henviser også til en rapport fra NIFU (2011) som konkluderer med at de like rettighetene har betydning for selvstendig næringsdrivende kvinner samtidig som det er usikkerhet om hvorvidt endringen fører til en økning i antallet kvinnelige entreprenører. Dokk Holm tror imidlertid at vi snart kan forvente å se en ikke ubetydelig økning i antall kvinner som starter egen virksomhet.

- Selvstendige næringsdrivende får nå faktisk 100 prosent av lønnen som foreldrepenger. Det er klart at det er viktig for mange, for som selvstendig næringsdrivende tar du større økonomisk risiko enn som vanlig lønnsmottaker. Sammen med de andre lovendringene som gjør det lettere å starte egen virksomhet (revisjonsfritak og lavere krav til aksjekapital), tror jeg helt klart at dette vil resultere i at flere unge kvinner vil tørre å starte opp egen virksomhet. Like rettigheter når det gjelder foreldrepenger gir trygghet til at man kan etablere familie samtidig som man driver for seg selv, og det veier nok tungt for mange, tror Dokk Holm.

Vordende eller nye foreldre, som er selvstendig næringsdrivende, har i dag krav på:

  1. Svangerskapspenger som kan gis under graviditeten dersom det er fare for fosterets utvikling
  2. Foreldrepenger etter fødsel eller adopsjon. Du får 100 prosent av lønnen din i 47 uker eller 80 prosent lønn i 57 uker (ved adopsjon, 3 uker kortere). 12 av disse ukene er forbeholdt far.

For at du skal få foreldre- og svangerskapspenger må du ha:

  • Hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før stønadsperioden tar til.
  • Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av G (39 608 kroner).

Størrelsen på foreldrepengene:

  • Du får bare foreldrepenger for inntekt inntil 6 G (475.296 kroner).
  • Foreldrepengene beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt de siste tre årene.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan også som andre få tidskonto der man har mulighet til å kombinere permisjon og arbeid over en periode på tre år.
-Å være for lenge borte fra virksomheten når man driver alene eller med få ansatte er en utfordring for mange. Derfor vil nok mange gründere benytte seg av denne ordningen, tror Dokk Holm.Bilder av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her:

http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/6542599451/

 

Kontakt:
Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner