Trygge fond mest populære

DnB NORs private aksjefondskunder økte eksponeringen mot aksjemarkedet i mars. Det mest populære fondet var DnB NOR Aktiv 50, som har lav til middels risiko.

Tett i hælene på DnB NOR Aktiv 50 fulgte DnB NOR Aktiv 30 og DnB NOR Senior, som har enda lavere risikoprofil.  

– Vi tror at mange av våre kunder velger Aktiv-fondene som en grunnmur i sparingen sin og legger andre, mer eksotiske fond på toppen som et "krydder". DnB NOR Nordic Technology og DnB NOR Miljøinvest er populære "krydderfond", sier Edward Wendel, divisjonsdirektør i DnB NOR Kapitalforvaltning.

Eksponering
– Aktiv-fondene gir en eksponering mot både aksje- og rentemarkedet. Disse fondene investerer i all hovedsak i fondsandeler i andre forvaltede fond og vil til enhver tid ha en vesentlig eksponering mot de antatt beste "krydderfondene", sier Per-Erling Mikkelsen, leder av forvaltningsteamet som har ansvar for Aktiv-fondene.

I dag utnytter forvalterne av Aktiv-fondene mellom 70 og 90 prosent av maksimumsrammen for overvekt av aksjer. For DnB NOR Aktiv 70 betyr det at aksjeeksponeringen nå ligger oppunder 80 prosent.

­– Hovedargumentene for denne overvekten er at aksjemarkedene nyter fordelen av robust vekst i verdensøkonomien og lave renter, samtidig som de er moderat priset, sier Mikkelsen.

Aksjemarkedet
Forvalterne har stor tiltro til det norske aksjemarkedet, som går ekstra godt i perioder med god vekst i global industriproduksjon.
-Samtidig nyter vi godt av høye oljepriser. Derfor har fondene nå opp mot 40 prosent av aksjeporteføljen plassert i norske aksjer.

Veksten i fremvoksende økonomier fortsetter. Fondene har derfor i underkant av 10 prosent av aksjeporteføljen plassert i fremvoksende markeder.

Mest omsatte fond i privatmarkedet i mars 2011
  Mest kjøpte fond: Mest solgte fond:
1 DnB NOR Aktiv 50 Postbanken Norge
2 DnB NOR Aktiv 30 DnB NOR Nordic Technology
3 DnB NOR Senior DnB NOR Norge (I)
4 DnB NOR Nordic Technology DnB NOR SMB
5 DnB NOR Aktiv 70 DnB NOR Aktiv 100
Mest omsatte aksjefond i privatmarkedet i 1. kvartal 2011
Mest kjøpte aksjefond: Mest solgte aksjefond:
1 DnB NOR Nordic Technology Postbanken Norge
2 DnB NOR Aktiv 30 DnB NOR Norge (I)
3 DnB NOR Aktiv 50 DnB NOR Norge Selektiv (I)
4 DnB NOR Senior DnB NOR SMB
5 DnB NOR Aktiv 70 DnB NOR Aktiv 100


Kontakt:
Forvalter i DnB NOR Kapitalforvaltning, Per-Erling Mikkelsen, tlf. 913 64 315
Informasjonssjef i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen, tlf. 911 36 371

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia