TV-aksjonen ga Vipps-rekord

For første gang passerte antall Vipps-transaksjoner 200 000, og nesten 15 millioner kroner har blitt Vippset til Røde Kors de siste dagene. 

- Det er naturligvis ekstra gledelig å sette rekord når vi vet at mye av pengene som er Vippset har gått til en god sak, sier Vipps-sjef, Rune Garborg.

- Vanligvis ligger antall transaksjoner på rundt 150 000, men tallet øker stadig. Vi har sett at vi har nærmet oss 200 000 på de mest travle dagene, og på søndag ble rekorden slått med god margin.

I løpet av TV-aksjon ble Vipps brukt svært aktivt og sto for nesten 15 millioner av pengene som ble samlet inn. Under P3-aksjonen sto Vipps for godt over halvparten av det som ble samlet inn, og tre av fem millioner kom via Vipps.

Alle pengene som blir samlet inn i TV-aksjonen går direkte til Røde Kors. DNB har vært samarbeidspartner med TV-aksjonen i 43 år, og det er stort engasjement blant de ansatte i banken over hele landet for å telle opp pengene som kommer inn. Dette er noe DNB gjør gratis for TV-aksjonen og organisasjonene som mottar pengene. Mange av de ansatte jobber til langt på natt, og en rekke av bankens ansatte er også bøssebærere. DNB var også med på giversiden og Vippset en gave på 500 000,- kr til Røde Kors.

Vibecke Østby, som er aksjonsleder for TV-aksjonen, mener at uten DNB og Sparebankforeningen blir det ingen TV-aksjon.

- DNB bidrar til den store dugnaden ved at alle kontoer driftes gratis og er gebyrfrie. De setter opp Vipps til TV-aksjonen, og bidrar til opptellingen og rapporteringen på bøssetall i hele landet.

- Den fantastiske dugnadsånden som vises på hver opptellingsbank er helt uvurderlig for TV-aksjonen. De stiller opp år etter år og står skulder til skulder med resten av lokalsamfunnet i den store innsamlingen.  I tillegg gir de hvert år en stor gave som i år var på 500 000,- kr. som ble Vippset over til oss, sier Østby.

TV-aksjonen samlet totalt inn hele 219,8 millioner til Røde Kors sitt arbeid for sivile ofre for krig og konflikt.

Det er enda ikke for sent å gi:

  •  Send sms TVA til 2133 (250 kr)
  •  Vipps valgfritt beløp til 2133
  •  Kontonr. 8380 08 09005
  •  Ring givertelefon: 822 06 006 (250kr)

Kontakt:
Vidar Korsberg Dalsbø
Kommunikasjonsrådgiver DNB
Telefon: 993 80 389

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner