Unngå spansk boligfelle

Skal du kjøpe feriebolig i Spania, vær klar over arvefellen og hvordan du kan unngå den. Nærmere 25 000 nordmenn eier eiendom i Spania, og 6 000 nordmenn vil kjøpe eiendom der i 2010, ifølge Prognosesenteret.

Finansiering av bolig i Spania med pant i eiendom i Norge, slik DnB NOR erfarer at mange gjør det, kan være en potensiell arvebombe på grunn av landets lovgivning. En annen felle er at boliger selges uten ferdigattest.

– Dersom du tar opp lån til bolig i Spania med sikkerhet i boligen i Norge, vil du ikke få fradrag i et arveoppgjør i Spania. Pantet må altså være i den spanske boligen for at du skal få redusert arveskatt ved et skifte, opplyser banksjef Håkon Hansen i DnB NOR.

Andre regler om skatt og arv
Spanske regler om skatt og arv skiller seg vesentlig fra norske forhold. Du kan f.eks. ikke sitte i uskiftet bo, noe som medfører at alle arvtagere skal betale arveskatt til den spanske staten innen seks måneder etter skiftet. Den spanske arveskatten kan bli høyere enn den norske og følger en progressiv skala. Eiendommer med høy markedsverdi kan derfor bli belastet med betydelig arveskatt.

Spansk arveskatt beregnes av boligens nettoverdi, dvs. markedsverdi minus gjeld. Dersom du har mye lån på boligen, vil det beregnes arveskatt kun av boligens nettoverdi.

Søk profesjonell hjelp
Det er en tidkrevende og tung prosess å søke lån i for eksempel Spania. Du må gjennom en papirmølle som involverer advokat, notar og takstmann, og det tar gjerne seks til åtte uker.

DnB NOR er en av få norske banker som tilbyr lån der det tas pant i eiendom i Spania eller Frankrike. Banken vil også sjekke og avklare alle legale forhold med aktuelle myndigheter.

Tips til deg som drømmer om å kjøpe eiendom i Spania: 

  1. Bruk tid på å finne området du ønsker å investere i.
  2. Vurder å leie eiendommen en periode først. Da får du sjekket ut om du trives på stedet og om eiendommen svarer til forventningene.
  3. Sjekk at det er et fungerende sameie, slik at det ikke bare er du og naboen som blir sittende igjen med hele fellesregningen.
  4. Lokale arve- og skatteforhold er viktige. Unngå den spanske arvefellen.
  5. Vurder om du vil kjøpe i en ”norsk” landsby i Spania eller om du vil oppsøke den spanske landsbyidyllen.
  6. Tenk valutasikring. Eiendommen betales i euro, og den dagen du skal selge, får du oppgjør i euro. Ønsker du lånet i euro eller norske kroner?

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt: 

Banksjef Håkon Hansen, mobil +352 621 266 013 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på www.dnbnor.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner