Våkner fra pensjonsdvalen - men de unge sover fortsatt

Det norske folk er i ferd med å våkne opp fra pensjonsdvalen, men de unge sover fortsatt. De har ikke fått med seg at de nå må ta større ansvar for at de skal få en pensjon som er til å leve av.

Stadig flere får øynene opp for at pensjonsreformen vil påvirke pensjonsutbetalingene deres. For to år siden var det hele 74 prosent som ikke kjente til hvordan endringene vil påvirke deres fremtidige utbetalinger fra folketrygden. Høsten 2010 økte kjennskapen marginalt fra forrige år, mens det denne høsten er 63 prosent som ikke vet. Det tyder på at det er betydelig flere som har satt seg inn i endringene i folketrygden siden reformen trådte i kraft 1. januar i år.

- Selv om det fortsatt er mange som ikke kjenner til konsekvensene av den nye pensjonsreformen, virker det som om folk nå er i ferd med å våkne opp. Men blant de unge er det fortsatt stor uvitenhet. Hele 84 prosent av de unge under 30 år svarer at de ikke kjenner til hvordan endringene vil påvirke deres pensjon. Dette er oppsiktsvekkende fordi det er de unge som blir mest berørt av endringene, sier forbrukerøkonom i DnB NOR, Silje Sandmæl.

DnB NORs/Vitals pensjonsbarometer viser også at flere har tatt inn over seg at de vil sitte igjen med en dårligere pensjon som følge av pensjonsreformen. 17 prosent svarer at de forventer at deres pensjon vil bli dårligere, mens tilsvarende tall har ligget stabilt mellom rundt 12-13 prosent de siste to årene. Undersøkelsen viser også at flere nå ønsker å stå lenger i jobb fremfor å spare eller å godta lavere pensjon. Det kan tyde på at målet med reformen – å få flere til å stå lenger i jobb – går i riktig retning.

Trangere økonomi som pensjonist
- Flere begynner å forstå at de vil få mindre å rutte med som pensjonist, men få har regnet på hvordan totaløkonomien blir. Mange har nok fortsatt urealistiske forventninger til sin pensjonsinntekt. 66 prosent av de spurte ønsker å starte med uttak av pensjon før de blir 67 år, men kun 17 prosent har regnet på det. Mange får seg nok et sjokk når de skjønner hvor mye det koster i årlig pensjon å slutte å jobbe et år eller to tidligere, sier Sandmæl.

Som heltidspensjonist vil de fleste få betydelig lavere inntekt og mye mer fritid. Dette kombinert med at vi får bedre helse og lever lenger gjør at vi må spare selv for å kunne realisere drømmene som pensjonist.

- Undersøkelsen viser at banksparing er mest populært etterfulgt av fond og sparing i egen bolig. Hvordan du bør spare avhenger av hvor stor risiko du er villig til å ta og hvor lenge det er til du skal gå av med pensjon. Fordelen ved å starte tidlig å spare til pensjon er at du kan sette av et mindre beløp i måneden. I tillegg kan du tillate deg å ta høyere risiko. Når pensjonsalderen nærmer seg anbefaler jeg i midlertidig å skru ned risikoen for å unngå de store svingningene før pengene skal tas i bruk. Mange unge kaster bort verdifulle pensjonskroner ved å spare til pensjon på bankkonto. Har du en lang sparehorisont, bør du spare med høyere risiko, avslutter Sandmæl.


Bilder
av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her:
http://www.flickr.com/search/?q=Silje+Sandm%C3%A6l&f=hp


Kontakt:

Forbrukerøkonom i DnB NOR, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner