Verken arv eller oljefondet er nok

Det norske folk har verken troen på at oljefondet eller arv skal sikre dem en god økonomisk pensjonisttilværelse.

Statens pensjonsfonds uttalte mål er ”statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter”, men det er likevel få som svarer at oljefondet vil sørge for at de får en god økonomi når pensjonisttilværelsen kommer. Det viser en undersøkelse gjort av DnB NOR/Vital (gjennomført av Respons Analyse).    

På påstanden; ”Oljefondet vil sørge for at jeg får en god økonomisk pensjonisttilværelse”, svarte kun 4 prosent at de er helt enig, mens 23 prosent sa seg delvis enig i påstanden.

- Med tanke på den store oppmerksomhet oljefondet har i media og i samfunnsdebatter, er vi litt overrasket over at ikke flere er enig i denne påstanden. Samtidig er dette oppløftende fordi det viser at folk har et relativt realistisk syn på rollen til oljefondet og egen pensjon, sier kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR, Vidar Korsberg Dalsbø.  

- Det har jo aldri vært meningen at oljefondet skal finansiere nordmenns gullkantede pensjonisttilværelse. Fondet er i første rekke ment å dekke inn den sterke veksten i folketrygdens pensjonsutgifter i årene som kommer. For å sikre deg en bedre pensjon må du opparbeide deg pensjonsrettigheter gjennom tjenestepensjonen du har i jobb i tillegg til egen sparing.

Forbrukspensjonistene
Det norske folk spekulerer heller ikke i at arv skal sikre pensjonstilværelsen. Over halvparten er uenig i påstanden om at ”Arv vil sørge for en trygg økonomisk hverdag i min pensjonisttilværelse”. Bare 4 prosent er helt enig, og 15 prosent sier de er delvis enig.  

- Tidligere har det vært en større tradisjon for nøysom sparing for å kunne etterlate seg arv til kommende generasjoner. I årene som kommer vil nok mange fortsatt kunne basere seg på at arv vil bidra til å gjøre den økonomiske situasjonen enklere, men det er ikke sikkert at bildet er det samme i fremtiden, sier Korsberg Dalsbø.

- Vi ser en tendens til at mange etablerte folk utnytter verdiene som ligger i boligen for å kunne leve godt. Hvis fremtidens eldre velger å pante huset og låne til eget forbruk, vil det bli langt færre som etterlater seg store verdier eller dør gjeldfrie. Dermed blir det mindre arv igjen til kommende generasjoner.

Pensjonsparadokset
Undersøkelsen viser at det fortsatt er mange som ikke kjenner til konsekvensene av den nye pensjonsreformen. Få har satt seg inn i hvor mye de vil sitte igjen med når de blir pensjonist.
3 av 4 svarer at det er smart å starte egen pensjonssparing så tidlig som mulig. Likevel er det få som gjør det.

- Det er dette vi kaller pensjonsparadokset. Folk vil gjerne gå av tidlig samtidig som de vil ha en romslig økonomi som pensjonist. Likevel er det svært få som sparer til egen pensjon. Med den nye pensjonsreformen har det blitt langt viktigere å spare selv for å kunne realisere sine drømmer som pensjonist, sier Korsberg Dalsbø.

Kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR, Vidar Korsberg Dalsbø.

Telefon 99380389

 

 

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner