Vital kjøper ”Portalen” i Trondheim

Vital EiendomsFond har inngått avtale om kjøp av eiendommen ”Portalen” i Trondheim til en verdi av 435 millioner kroner.

- Vital EiendomsFond ønsker å benytte sine investeringsmidler rettet mot de best lokaliserte kontor- og næringsobjektene. ”Portalen” vil utgjøre et meget attraktivt tilskudd til fondet, og er en eiendom med stort fremtidig potensial, sier administrerende direktør i Vital Eiendom, Gro Boge.

Eiendommen har en flott beliggenhet i nordre del av Nedre Elvehavn i Trondheim sentrum, og bygget er godt synlig og eksponert mot innfartsåren til sentrum og området for øvrig. ”Portalen” er bygget i henhold til de nyeste energi, miljø og tilgjengelighetskrav, og er som nybygg ventet å ha lave vedlikeholdskostnader. Eiendommen overtas 1. september.

Godt marked i Trondheim
- Markedet for kontoreiendommer i Trondheim er på fremmarsj, og vi ser med optimisme på leiepris- og ledighetsutviklingen. ”Portalen” har i dag solide langsiktige leietakere og godt belegg, og bygningen er også fleksibel med tanke på eventuelle fremtidige leietakeres ulike behov. I tillegg har bygget effektiv tilkomst fra kommunikasjonsveier, sier Boge.

Eiendommen er seksjonert og er et sameie bestående av en næringsseksjon og flere boligseksjoner som ikke inngår i denne transaksjonen. Tomten er på ca 4.296 kvm, og næringsseksjonen utgjør totalt ca 21.000 m2. Kontor utgjør ca 4.200 m2, handel ca 9.000 m2 og ca 7.800 m2 parkeringsareal (208 p-plasser). Handelsarealene er fordelt på to etasjer, hver med etasje plan på i overkant av 4.000 m2, mens kontorene ligger over handelsarealene i fire etasjer.

Moderne bydel
Vital Forsikring eier blant annet Trondheim Torg, Beddingen 16 og Hotel Bakeriet i Trondheim, som alle fremstår som solide eiendommer innenfor sine segment.

Nedre Elvehavn er en moderne bydel i Trondheim, utviklet gjennom de siste 13 årene, og utbyggingen nærmer seg nå slutten.

- At Vital Eiendomsfond kjøper Portalen føler vi er et kvalitetsstempel både på den spesifikke eiendommen og på området Nedre Elvehavn. Det har vært en veldig interessant periode, og vi er stolte av å ha gjennomført en vellykket byutvikling, sier Berit Kjeldsberg og Petter Grendahl, som representerer selgerne, Nedre Elvehavn AS.

Utbyggingsselskapet Nedre Elvehavn AS har vært ledet av Jarle Lysklett, og eierskapet har bestått av R. Kjeldsberg AS (40 %),Grendahl Holding AS (30 %) og Roll Severin (30 %).

Om Vital Eiendomsfond:
Vital EiendomsFond tilbyr investorer et fondsalternativ hvor de kan investere i næringseiendom sammen med et av Norges ledende og mest kompetente miljøer. Fondet har en attraktiv portefølje med god avkastning. Beregnet årlig direkteavkastning etter kjøp av Portalen og Statoils hovedkontor i Bergen vil fortsatt være ca. 6 prosent.

Vital Eiendomsfond har mål om en langsiktig avkastning på totalkapitalen på 7-9 prosent i året, hvorav 3-5 prosent betales ut til investorene. Forvaltningen ivaretas av egne ansatte i Vital Eiendom med kontroll på hele verdikjeden, noe som bidrar til trygghet for investeringen. Samlet kommitert kapital i fondet utgjør per 2. kvartal 2011 ca NOK 2,3 mrd.


Bilder av Gro Boge finner du her:
http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/5960971674/in/set-72157627122682729

 
Kontakt:
Adm. dir. Gro Boge, Vital Eiendom: 91895551
Kommunikasjonsrådgiver Vidar Dalsbø: 99380389

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia