Aksjene i DNB Bank ASA noteres "eks-utbytte" i dag

Report this content

Aksjene i DNB Bank ASA noteres "eks-utbytte" 28. oktober 2021. Et utbytte på 9 kroner per aksje vil bli utbetalt 5. november 2021 til dem som var aksjeeiere per 27. oktober 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner