Bedrageriforsøk har blitt den nye normalen

Report this content

DNB inviterer til webinar torsdag for pressen med leder av DNBs Financial Cyber Crime Center (FC3), Terje Aleksander Fjeldvær. Dette er en god anledning til å få en innføring i utfordringene samfunnet har med svindel og bedragerier og hvordan DNB jobber for å bekjempe dette. 

Tidspunkt: Torsdag 11. Juni klokka 09:30. 

DNB har de siste årene sett en økning i bedragerier mot våre kunder. Det handler omavansert manipulasjon ved hjelp av tekniske verktøy, samt timing og spredning av falskinformasjon. Trenden er ikke avtagende, og vi har også sett at kriminelle bruker usikkerheten rundtkorona pandemien gjorde tidspunktet optimalt for de kriminelle. DNB jobber aktivt medbevisstgjøring for å opplyse om hvordan de kriminelle jobber. På Webinaret ønsker vi å gi et innblikk i hvilke svindelmetoder som benyttes, og hvordan bedrifter og privatpersoner må jobbe for å sikre seg mot svindel og bedrageri.

Bli med i lenken under: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg3Y2ExNWQtY2ZkNC00OTMzLThjMmEtODc1OTU1MmM0Y2Rj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cbfea0a-b872-47f0-b51c-1c64953c3f0b%22%2c%22Oid%22%3a%22c67e1120-a7c3-40fb-bc7b-8a26650b829c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
 

Abonner

Dokumenter og linker