Cybersikkerhet i media

Report this content

Digitaliseringen skaper muligheter – men også nye trusler og sårbarheter. For å bekjempe cyberangrep og styrke sikkerheten er god formidling avgjørende. Samfunnssikkerhetsminister Tybring-Gjedde åpner seminaret, og du møter Hydro, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og DNB som deler erfaringer og tips i et felles mål – god sikkerhet.

Tirsdag 08. okt. 2019 kl. 08:30 - 12:00
DNB Hovedkontor Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30, 0191

Påmelding  


Oslo Cyberangrep er en av vår tids største utfordringer – og konsekvensene kan bli enorme, som flere eksempler både i Norge og internasjonalt den siste tiden har vist. Oppmerksomheten rundt problemet har økt i mediene og i samfunnsdebatten. Det er avgjørende for både befolkningen og ansatte i virksomheter å være bevisst og ha kompetanse på sikkerhet, fordi det reduserer risiko.

Det er ikke ofte at journalister og kommunikasjonsfolk – to fagkretser som normalt møtes på hver sin side av bordet - møtes på et felles seminar. Men både pressen og kommunikasjonsmedarbeidere har helt sentrale roller i en krise, og har derfor nøkkelroller i å styrke sikkerheten.

På bakgrunn av dette inviterer DNB, sammen med BI og Kommunikasjonsforeningen, til et gratis halvdagsseminar om sikkerhet og cyberkriminalitet, rettet mot journalister og personer som jobber med kommunikasjon. Målet er å øke kunnskapene om formidling av sikkerhet og cyberkriminalitet, og bidra til bedre nettverk for dem som jobber med det. Representanter fra myndighetene, virksomheter rammet av angrep, og eksperter innen sikkerhet og kommunikasjon står på scenen.

Program:
«IT-sjefens verste mareritt» - innledning ved Alf Otterstad, DNB

Innlegg ved samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde
«Kan dette skje i Drammen også?» - Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Angrepet mot Hydro - Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro
Cyberangrep som årsak til neste finanskrise - Kjersti Haugland, DNB
Sikkerhet og bedragerier - Terje Fjeldvær, DNB

Registrering og enkel servering fra kl. 08:30, programmet starter kl. 09:00.

Abonner