DNB Bank ASA - kontantutbytte for 2020 - nøkkelinformasjon

Report this content

Styret i DNB Bank ASA har besluttet å utdele et utbytte for regnskapsåret 2020 på 9 kroner per aksje, i samsvar med fullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. april 2021.

Utbyttebeløp: 9,00 per aksje

Annonsert valuta: Norske kroner (NOK)

Siste dag inklusive: 27. oktober 2021

Ex-dato: 28. oktober 2021

Record date (eierregisterdato): 29. oktober 2021

Betalingsdato: 5. november 2021

Vedtaksdato: 20. oktober 2021

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Oslo Børs’ utstederregler.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Abonner