DNB har solgt sitt lån til Dakota-rørledningen

DNB har siden november 2016 vurdert ulike alternativer for sitt engasjement i prosjektfinansieringen av Dakota Access Pipeline. Banken har nå inngått avtale om å selge sin andel av lånet.

- Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte. Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB.

DNB Asset Management valgte å selge sine fondsinvesteringer i selskapene bak rørledningen i november 2016. Flere andre norske finansinstitusjoner fulgte etter, og har senere også solgt sine investeringer. DNB kommuniserte den gang at et salg av prosjektfinansieringen var en mulighet som ble vurdert, men at dette i så fall tar lenger tid enn å selge aksjer. DNB har i mellomtiden brukt sin rolle som långiver for å forsøke å påvirke prosessen, oppfordre til et lavere konfliktnivå, i tillegg til at vi tok initiativ til en uavhengig undersøkelse av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt.

- Underveis i prosessen har vi møtt flere ulike interessegrupper og lyttet til innspill. Vi har blant annet møtt representanter for urfolksgruppen Standing Rock. Vi har også hatt løpende dialog med selskapet som bygger rørledningen. Mange av kundene våre har tatt kontakt og uttrykt sine forventninger til oss som norsk bank. Vi har tatt alle innspill med oss i vurderingene, sier Serck-Hanssen.

DNB har etter dette ingen direkte økonomiske eksponeringer mot Dakota Access Pipeline.

Pressekontakter:
Informasjonsdirektør Even Westerveld: 400 16 744
Bilder:
https://dnbfeed.no/bildebank/harald-serck-hanssen/

Abonner