DNB Scandinavian Property Fund kjøper Øyrane Torg i Indre Arna i Bergen kommune

DNB Scandinavian Property Fund kjøper Øyrane Torg beliggende i Indre Arna i Bergen kommune. Selger er Nistad Gruppen AS, og kjøpet skjer gjennom overtagelse av eierselskapet Øyrane Eiendom AS.  

Øyrane Torg ble etablert i 1994 og er senere utvidet i 2002/2004 og 2007/2008. Totalt er senteret på 18.300 m2. Av dette er ca. 10.100 m2 handel og ca. 3.400 m2 kontorarealer. Kjøpesenteret har ca. 50 butikker og serveringssteder samt  annen servicevirksomhet. Disse utgjør et bredt utvalg innen mote, mat, hus og hjem, spesialbutikker, bank/finans, bydelsadministrasjon og helsetjenester. Øyrane Torg har status som regionsenter i Hordaland og butikkomsetningen for senteret utgjorde i 2016 over NOK 600 mill. Satsing på bedret kommunikasjon mellom Arna og Bergen sentrum ved bygging av dobbeltsporet jernbane og fornyelsen av stasjonsområdet i Indre Arna vil bidra positivt til utviklingen i Arna bydel.

Transaksjonen er gjennomført på basis av en eiendomsverdi i overkant av NOK 600 mill.   

- Gjennom kjøpet av Øyrane Torg har DNB SPF fått nok et kjøpesenter i sin portefølje med et betydelig potensiale.  Beliggenheten til  Øyrane Torg like ved kollektivknutepunktet i Indre Arna som også er ett av Bergen Kommunes definerte knutepunkt for fortetting, er et godt utgangspunkt for videre satsing på utvikling av senteret. Nistad Gruppen har lagt et meget godt fundament for videre vekst. Som forvalter av senteret vil DNB Næringseiendom bringe dette arbeid videre i samme ånd og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til den videre utvikling av Indre Arna. Vi ser frem til å ta fatt på dette arbeidet, sier Gro Boge, adm.direktør i DNB Næringseiendom

- Nistad gruppen har en rekke eiendommer i porteføljen med betydelig utviklingspotensiale.  Vi velger å benytte et historisk godt eiendomsmarked til å realisere Øyrane Torg til en god pris, og benytte den kapasiteten dette gir til å utvikle øvrige eiendommer i porteføljen. Samtidig er vi trygge på at senteret får en eier som har både kompetanse og kraft til å utvikle senteret videre i vår ånd, sier Birgit Nistad i Nistad Gruppen.

Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom AS. Pr. 30.06 hadde fondet en samlet verdi på ca. NOK 6,9 mrd. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år har vært 7,2 %. Etter kjøpet av Øyrane Torg består fondets portefølje av 13 eiendommer innen segmentene kontor, handel og hotell. Fondets investeringsramme er NOK 12,5 mrd.

Kontakt: Adm. dir. Gro K. Boge, DNB Næringseiendom AS   Mob. 918 95 551.

Abonner

Multimedia

Multimedia